Uttalelse: Grønn vekst ut av krisen

Foto: colourbox.com

Koronakrisen har vært en stor prøvelse for det norske samfunn og næringsliv. Når vi nå skal reparere skadene og bygge opp igjen økonomien har vi muligheten til å øke takten på omstillingen til et grønt og utslippsfritt fornybarsamfunn. Venstre vil bruke krisen til å støtte norsk næringsliv på en måte som sikrer at det ikke bare overlever krisen, men at det forblir konkurransedyktig i en markedsøkonomi som opererer innenfor jordens tåleevne.

Vedtatt uttalelse fra Venstres landsmøte 2020

Veien ut av krisen må være grønn og rettferdig. Vi skal omstille Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn. Vi vil fortsette å kutte utslipp og gjøre det enklere å skape nye, grønne arbeidsplasser for fremtiden. Vi må skape og ta i bruk ny teknologi som reduserer behovet for og erstatter bruk av fossil energi. Det reduserer norske klimagassutslipp samtidig som vi utvikler nye eksportvarer og bygger norsk kompetanse.

Norges klimagassutslipp har gått ned fire år på rad, og med Venstre ved makten ligger vi an til å nå vedtatte klimamål for første gang i historien. Vi har inngått forpliktende avtale om å redusere klimagassutslippene med EU. Slik sikrer vi at Norge bidrar til å nå klimamålene hjemme og ute. Men vi har større ambisjoner fremover.

Elbilpolitikken og satsningen på grønn skipsfart har gjort det billigere å reise klimavennlig. Resultatet er at klimagassutslippene går ned. CO2-avgiften er utvidet og trappes opp. Dette arbeidet må fortsette og intensiveres. Fram mot 2030 må CO2-avgiften trappes betydelig opp slik at Norges klimamål nås. Slik skaper vi et marked for miljøvennlige løsninger.

Jernbane representerer et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til lavutslippssamfunnet, og må være en prioritet i Nasjonal transportplan.

Venstre vil fortsette satsingen på havvind for å etablere Norge som en verdensledende aktør innen havvind. Både flytende og bunnfaste havvindanlegg er en strategisk viktig industrimulighetnfor Norge som vi må utnytte. Dette kan gi Norge et helt avgjørende fortrinn og vil ha positive ringvirkninger for andre havbaserte næringe ri vekst. Her er Norges utgangspunkt unikt med vår teknologi, offshore kompetanse fra olje- og gassindustrien og noen av verdens beste vindressurser tilgjengelig på sokkelen.

Vi vil at fremtiden skal bli enklere for folk, ikke vanskeligere. Venstre tror på at vi kan skape en grønnere og bedre fremtid hvis vi tar de riktige valgene allerede i dag. I dag er det for vanskelig å utvikle ideer og selge nye produkter og tjenester her hjemme. Vi vil frigjøre grønn skaperkraft, støtte gode ideer og innovasjon.

Nå bruker vi milliarder av fremtidige generasjoners penger for å komme gjennom en krise. De pengene forplikter. Vi må satse på fremtidens arbeidsplasser, både for vi som lever nå og de som kommer etter oss.

Vi må satse på fremtidens arbeidsplasser, både av hensyn til oss som lever nå og de som kommer etter oss. Krisen viser at vi mennesker kan omstille oss raskt, men det viser også at politikere er villig til å tviholde på det gamle fremfor å satse på det nye.

Venstre har sørget for lavere skatter på arbeid og verdiskapning. Det er viktig for at Norge skal være et attraktivt land å investere i, og at det skal være mulig å skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. Det vil vi fortsette med.

Oljeskatten har lenge oppmuntret til oljeinvesteringer, fordi oljeselskapene dekker en mindre andel av investeringskostnadene enn de får av avkastningen. Dette har blitt forverret av endringene i oljeskatte Ap, Sp og Frp tvang gjennom før sommeren. Etter koronakrisen må oljeskatten endres i motsatt retning slik at oljeselskapene fullt ut innarbeider sin klimarisiko i sine beslutninger.

Vi vil senke skattene for folk med vanlige inntekter og fortsette reduksjonen i selskapsskatten og formuesskatten på arbeidende kapital. Vi vil innføre et sosialt og progressivt innrettet klimaskattefradrag på arbeidsinntekt som gjør det mer lønnsomt å stå i arbeid, samtidig som vi sørger for at økte klimaavgifter ikke gjør folk at med vanlige inntekter sitter igjen med mindre.

Venstre vil:

  • Gjøre det enklere og mer lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser
  • Prioritere satsingen på grønne arbeidsplasser – ikke fossil energi
  • Øke CO2-avgiften til et nivå forenelig med 1.5-gradersmålet
  • Innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende
  • Innføre et klimaskattefradrag som gjør det mer lønnsomt å arbeide og kompenserer for økte miljøavgifter
  • Tilrettelegge for økt produksjon av fornybar energi gjennom endriner i skattesystemet og et tryggere konsesojnssystem for både innbyggere og investorene
  • Støtte omstillingen av hav- og energinæringene mot bærekraftige løsninger ved å fortsette styrkingen av Enova og overføringene til Nysnø Klimainvesteringer AS.
  • Gjennomføre en omfattende elektrifisering av det norske samfunnet
  • Innføre krav til obligatorisk klimarapportering for bedrifter og selskaper med mer enn 500 ansatte

Vedtatt uttalelse fra Venstres landsmøte 2020