Uttalelse: Like muligheter til utdanning

Foto: Venstre

Forslag fra Nordland og Troms og Finnmark og Vestland Venstre til Landsstyremøtet i Venstre 31.oktober 2020.

Like muligheter til utdanning

Flere steder i landet må elever i videregående skole flytte hjemmefra. Enten fordi det ikke er en skole i nærheten, eller for at den nærmeste ikke tilbyr ønsket utdanningsprogram. I fylker som Vestland, Nordland og Troms og Finnmark er store deler av elevmassen borteboere. Skal fritt skolevalg være et reelt tilbud for ungdom i hele Norge, må vi også legge til rette for at alle har tilgang til bolig.

For noen blir det for dyrt å flytte inn til byene, fordi utleiemarkedet er så presset at det er vanskelig for videregåendeelever å finne sted og bo. Gjennomsnittsprisen på husleie av en ettromsleilighet i Norge ligger på 7890kr, mens borteboerstipendet ligger på 4600kr i måneden. De som ikke har de økonomiske forutsetningene til å flytte hjemmefra, får derfor ikke samme mulighet til utdanning som elever i mer sentrale strøk. Derfor tvinges elever på bakgrunn av familiens økonomi, til å velge utdanning utenfor interesse, noe som kan være demotiverende for å fullføre skoleløpet. Andre igjen bruker mye av sin tid og energi på en jobb for å kunne dekke husleia heller enn på å være heltidselev. Begge deler truer evnen til å fullføre skoleløpet på normert tid.

Venstre ønsker primært å tilby utdanning nær elevene. Å flytte hjemmefra i ung alder er ikke lett. Flere må flytte inn til nye steder, og noen ender opp uten tidligere klassekamerater eller på samme utdanningsprogram som tidligere medelever. Få er like klare for borteboertilværelsen når de går på videregående skole, som studenter på høyere utdanning er.

Det er på høy tid at vi utreder muligheten for statlig støtte til å bygge elevboliger på lik linje med studentboliger. Gjennom elevboliger kan man sikre borteboende videregåendeelever en sosial krets med andre elever i samme situasjon, i tillegg til et tilgjengelig utleiemarked som forholder seg til stipendordningen vi har. Borteboende elever møter samme, om ikke større utfordringer, enn studenter, men får på langt nær samme støtte og nettverk rundt seg. Med et tilrettelagt boligmarked for videregående elever, kan man også i større grad etablere et samarbeid mellom skolehelsetjenesten, rådgivertjenesten og botilbudet for å redusere frafallet blant borteboere.

Venstre vil

  • Innføre statlige finansierte elevboliger
  • Gi momskompensasjon for å bygge elevboliger
  • Utvide til 11 måneders stipendordning hos videregåendeelever som får borteboerstipend

 

Nordland Venstre
Troms og Finnmark Venstre
Vestland Venstre