Enkelt for deg, bra for miljøet!

Magne Fjellstad utfordrer klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn og oss i Lillestrøm Venstre i Romerikes Blad 26.10.2020. Han ønsker en enkel måte å kildesortere og levere plastavfall på.

Jeg kan stolt proklamere at han, og alle andre, allerede i dag kan levere sitt plastavfall i restavfallet hjemme hos seg selv. ROAF har et verdensledende avfallssorteringsanlegg på Berger. Venstre var i sin tid pådriveren for å bygge dette anlegget. Her sorteres plasten ut av restavfallet, i anlegget. Anlegget er til og med så avansert at det sorterer ut plasten etter fem ulike kvaliteter. Dette gjør at den plasten som egner seg for gjenvinning går til gjenvinning, mens resten håndteres forsvarlig. Faktisk er denne sorteringen av plast, mer enn dobbelt så effektiv som manuell sortering.

Fjellstad oppfordrer oss til å ta opp etablering av et lagringssted for plast i Lillestrøm by. Dette er altså ikke nødvendig. Kommunestyret i gamle Skedsmo, nå Lillestrøm kommune, har i mange år jobbet nettopp for å gjøre det så enkelt som mulig å få levert avfallet sitt på en best mulig måte, både for innbyggeren selv – men også til beste for natur og miljø. Dette har ikke bare Venstre kjempet for i mange år, men et omforent politisk miljø.

Til sist etterlyser Fjellstad mer håndfaste bevis på at Venstre er et miljøparti. Derom kan det vel ikke herske tvil, hverken lokalt eller nasjonalt? Lillestrøm Venstre har flere ganger tatt til orde for å få på plass ulike ordninger knyttet til avfall. Senest jobbet vi inn bestemmelser i kommuneplanen, slik at avfallshåndteringen skal bli både enklere for den enkelte innbygger og for ROAF, som håndterer avfallet vårt. Vi har fremmet flere forslag i kommunestyret, der avfallshåndtering har stått i fokus. Dette har både dreid seg om plast, men også annet avfall – og matsvinn. Vi har også tatt initiativ til å etablere et kommunalt anlegg for utvinning av biogass fra både avfall og kloakk på Krogstad. Dette gir en unik mulighet til å gjøre avfallet vårt til en ressurs, nemlig biogass.

Kampen for miljøet, er ennå ikke vunnet. Men kampen for å gjøre det enkelt for deg og meg å levere plastavfallet vårt, den er vunnet. Kast ditt plastavfall i restavfallet. Det er enkelt for deg og bra for miljøet!

Vil du vite mer om hvordan du kan sortere avfallet ditt i Lillestrøm? https://roaf.no/kildesortering/sorteringsguider/