Valkamp 2021

Ved stortingsvalet i september 2021 stiller Venstre med separate lister i kvar av dei til valkrinsane, men vi er eitt fylkeslag og har eitt valkamputval. Sveinung Rotevatn er førstekandidat i Hordaland valkrins, medan Alfred Bjørlo er førstekandidat i Sogn og Fjordane valkrins.

Valkamputvalet er organisert i to under-/arbeidsutval som står for den daglege oppfølginga.

Valkamputvalet vårt vert leia av dei følgjande:

Ingrid Nergaard Fjeldstad (Bergen), leiar.Ingrid Nergaard Fjeldstad, bystyremedlem for Bergen Venstre

E-post: [email protected]

Mobil: 93090492

 

 

 

Atle Hamar (Sunnfjord), nestleiar.Atle Hamar

E-post: [email protected]

Mobil: 99284300

 

 

 

Elles er topp-3-kandidatane frå begge valkrinsane med i valkamputvalet, i tillegg til ein representant frå kvar av sideorganisasjonane Unge Venstre og Venstrekvinnelaget.

Her finn du vallistene/namn på kandidatane våre

Valkampsekretariat

Miriam Louise Seim er valkamprådgjevar (100%) for Venstre i Hordaland valkrins.

Agnes Hoshovde Bernes er valkamprådgjevar (80%) for Venstre i Sogn og Fjordane valkrins.

Gje eit bidrag til stortingsvalkampen vår!

Vipps til #81038 Valkampbidrag 2021 – Vestland Venstre eller overfør til bankkonto: 6504 10 31799 og merk bidraget med Valkampgåve