Bygg Fredrikstad i farger

Trond Svandal (V)
Johan Malvik

Byutviklingen i Fredrikstad ser virkelig ut til å skyte fart for tiden. Det er nesten vanskelig å henge med på det ene store byutviklingsprosjektet etter det andre, enten det er på gamle FMV-området, Trosvikstranda eller i gågata. Nå skal Fredrikstad bygges for de neste hundre år. Da er det utrolig viktig at det skjer på en måte som gjør at både vi som lever her i dag, og neste generasjon, tenker at det vi bygger nå er skikkelig bra.

Selv mener jeg byutviklingsdebatten altfor ofte ender opp med å handle om høyder og volum. Det er riktig nok viktig, men viktigere for folk flest er at det vi opplever når vi går rundt i byen appellerer til oss. Da er arkitekturen og hva husene er bygd av, farger og detaljer det vi betrakter. Og det påvirker oss. Grå og trist arkitektur kan bli så uendelig akkurat det, grå og trist. Bare betong, grå plater og glass som reflekter grånyanser er veldig lite inspirerende i lengden. Slike steder har vi ikke lyst til å oppholde oss altfor lenge. Den type byutvikling har vi hatt for mye av, som flere av boligblokkene som er oppført langs elva i senere år, og det må vi unngå i Fredrikstad fremover.

Kvalitet skal ligge til grunn for byutvikling og arkitektur, sies det stadig. Men litt sjeldnere forteller noen hva som ligger i det. Jeg må nok medgi at jeg også har vært for dårlig til det selv. Men i bunn og grunn mener jeg at «kvalitet» i dette tilfellet betyr at det bygges hus og byrom, gateløp og plasser, som blir sånn at folk trives med å være der. At vi som bor her i byen blir stolte og glade for det som bygges, og har lyst å vise det frem til andre. Tre elementer vil jeg derfor trekke frem som viktige, og som jeg mener må til for at Fredrikstad skal bygges godt og menneskevennlig:

■ Materialer av høy kvalitet i alle sentrumsbygg som oppføres

■ Planter og grøntareal

■ Farger – både flere og gjerne mer vågale

I bydeler som inspirerer oss er det noen fellestrekk. Vi finner en arkitektur med variasjon. Det er brukt ulike materialer. Det kan være både sten, betong eller treverk, men med mange små detaljer og nyanser som trigger nysgjerrigheten. Det kan være ulike dimensjoner på husene, gjerne også høyhus, men variasjonen i arkitekturen gjør at det på gateplan bidrar til liv og at folk trives der. Planter, vann og kunst er også veldig ofte elementer i god byarkitektur. Felles for det hele er at det fremstår spennende og vakkert. Vi senker tempoet, ser oss rundt, setter oss ned på en benk eller bare går forbi, og tenker at her trives vi. Er det kanskje noen av de elementene som har gjort nye Nygaardsplassen til en suksess? At det er fine detaljer, spennende rom, variasjon og mye pent å se på? Jeg tror det.

Også farger. Går vi rundt og ser på litt for mange bygårder som er oppført i Fredrikstad de siste par tiårene er det sørgelig lite spennende farger å se. Det er brukt sten, grå plater, grå betong og glass. Eksemplene finnes både i sentrum, langs elva eller på Værste-området. Altfor ensformig og monotont, og ofte med et arkitektonisk uttrykk du finner på uendelig mange bygningsblokker over hele landet. Jeg tror det er flere med meg som synes dette er ganske så trist.

Gjennom de siste ti til femten siste årene virker det dessverre som nesten alle farger, unntatt grått og hvitt, har blitt borte for oss. Det gjelder både i bysentra og i boligområder. Vi var ikke redde for å bruke farger tidligere, og bør ikke være det nå heller. Gode bygningsmiljøer, enten de er gamle og historiske eller nye og moderne, preges ofte av at det brukes varierte og spennende farger. Tenk deg Gamlebyen bare i grått. Er ikke variasjon og fargedetaljer virkelig med på å gjøre at vi trives så godt der?

Vi må derfor jobbe for at Fredrikstads nye bydeler bli bygget opp med variasjon og spenstig materialbruk, detaljer og rike farger. At det bygges med god kvalitet. Det kan skape en nye stolthet for byen vår, og kanskje bli en viktig attraksjon langt utenfor kommunegrensene. Så derfor bør Fredrikstad utarbeide sin egen gode fargeveileder, og la byutviklingen fremover skje i farger!

Tenk deg Gamlebyen bare i grått. Er ikke variasjon og fargedetaljer virkelig med på å gjøre at vi trives så godt der?

 

Publisert som leserinnlegg i Fredriksstad Blad