Regjeringen vil gi kr.3.617 millioner kroner ekstra til Øksnes kommune

Tirsdag kl. 12.00 la regjeringen fram et forslag til tilleggsbevilgning i Stortinget.

Her foreslår regjeringen at Øksnes kommune skal få 3.617.000, – kroner ekstra i frie midler for 2021, for at kommunen skal kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen.

– Koronapandemien krever ekstra innsats fra mange, og den krever ekstra penger. Den blågrønne regjeringen bevilger nå ekstra midler slik at sårbare grupper som barn og unge ikke skal lide av tiltakene satt inn mot pandemien

– Dessverre ser vi at alt for mange kommuner har holdt igjen og Venstre er bekymret for at dette skal gå ut over barn unge i barnehager og skoler.

– Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at de skal stille opp for kommunene. Det har de gjort gjennom flere tiltakspakker. Kommunesektoren har så langt fått mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak. Regjeringspartiene har dermed gjort det mulig for kommunene å satse på gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

FAKTA:

  • Regjeringen legger tirsdag 10. november fram et forslag til tilleggsbevilgning til kommuner og fylker i 2021 overfor Stortinget.
  • Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på 7,3 milliarder kroner.
  • Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler.
  • I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere mv.