Et friere skolevalg

Fylkesråd Hild Marit Olsen går hardt ut mot regjeringens forslag om
friere skolevalg og spår nedleggelse av distriktsskoler og det som
verre er. Se utspill på Nordland fylkeskommunes egne hjemmesider:

https://www.nfk.no/aktuelt/reagerer-sterkt-pa-innforing-av-fritt-skolevalg.1035055.aspx

Olsen utfordrer Venstres politikere i Nordland direkte (nederst i
saken) på hva vi mener om fritt skolevalg på og om det vil styrke
videregående opplæring i Nordland.

Til det er svaret vårt:
Modellen som regjeringen går inn for er DEN SAMME MODELLEN SOM
NORDLAND HAR I DAG. Med andre ord: Alle elever i Norge skal få samme
rett til å velge seg en annen skole enn nærskolen som elevene i
Nordland har i dag. Så hva er problemet?

Til info:
– Modellen for friere skolevalg er endret etter høringsuttalelse og
innspill blant annet fra Nordland fylkeskommune. Fylkesråden burde
være glad for at de er blitt lyttet til.
– Inntaksområder og mer fleksible løsninger for antall studieprogram i
hvert område skal på plass, noe som Nordland Fylkeskommune har vært
opptatt av.
– Fylkene og KS skal i samarbeid med direktoratet spikre endelig
modell. Her kan NFK bidra med all sin viten inn i arbeidet.
– Modellen skal ivareta både elevenes valgfrihet og hensynet til en
desentralisert skolestruktur. Altså er det ingen grunn til å rope om
distriktsfiendtlig løsning.

Fylkesrådets jobb er å sørge for et godt utdanningstilbud i hele
fylket. Dessverre har fylkesrådet lagt ned en rekke yrkesfaglige
linjer i distriktene og representerer sånn sett selv den største
trusselen mot et desentralisert tilbud.

Elevenes rettigheter må være de samme i hele landet, og derfor er det
helt naturlig at retten til å velge noe annet enn nærskolen skal
gjelde for elever uansett hvor de bor. Dette handler ikke om å
begrense fylkene, men om å styrke elevenes rettigheter og frihet. Det mener
Venstre er bra for elevene, også i Nordland.

Vennlig hilsen Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat og nestleder
Nordland Venstre.