Venstre prioriterer kunnskap, miljø, næringsliv og frivillighet

I formannskapsmøtet onsdag 2. desember legger Venstre frem et alternativt budsjett for Lillestrøm kommune der det gjøres tydelige grep for å ruste Lillestrøm for framtida. Venstre prioriterer tidlig innsats i skolen, det grønne skiftet, tilrettelegging for næringsutvikling og satsing på frivillighet. Det største enkeltgrepet er bygging av ny svømmehall på Sørumsand.

Les Venstres budsjett her

Boye Bjerkholt – Vi har valgt å prioritere grep som bidrar til utvikling og som bidrar til å styrke Lillestrøm kommune på lang sikt. Tidlig innsats i skolen og klimatiltak er investeringer som betaler seg både i dag og i lang tid fremover. Samtidig setter vi fart på planprosesser som gjør at vi kan få fart på utviklingen i hele kommunen. Det er viktig for å skape forutsigbarhet for næringslivet, skape nye jobber og tilrettelegge for nye møteplasser nær der folk bor, sier Venstres gruppeleder Boye Bjerkholt.

Ny svømmehall på Sørumsand til 150 millioner er den største nye enkeltinvesteringen i Venstres budsjettforslag. Det vil gi Sørumsand et 25-metersbasseng og et 12,5-metersbasseng. Tiltaket finansieres ved å omprioritere midler fra oppmøtelegevakt på Sørumsand og salg av gamle Sørum rådhus.

– Dette er et grep som gir mye tilbake: det gir bedre svømmeundervisning, bedre bassengkapasitet for svømmeidretten og bedre folkehelse. Dette er noe som vil komme innbyggerne til gode hver eneste dag, hele året. I tillegg får vi muligheten til å utvikle det som kanskje er den mest attraktive tomta i Sørumsand sentrum, og fylle den med både boliger, næringsaktivitet og nye tilbud til innbyggerne, sier Bjerkholt.

Venstre har i sitt budsjett også valgt å prioritere aktiviteter for barn og unge og frivillighet.

Venstre foreslår å utvide sommerskolen og vil styrke det såkalte aktivitetskortet. Det er ordning som gir barn og unge fra økonomisk vanskeligstilte familier mulighet til å delta i en valgfri fritidsaktivitet i uka.

– Dette handler om å forhindre utenforskap og gi alle barn mulighet til å delta. Det er en viktig oppgave for oss som samfunn å tilrettelegge for, sier Bjerkholt.

Venstre foreslår også å opprette en ny tilskuddsordning til frivillige organisasjoner innen naturvern, dyrevelferd og miljø. I tillegg vil Venstre ha et hjelpesenter for hjemløse dyr.

– Det er utrolig mange triste dyreskjebner, og vi må hjelpe dyr som blir utsatt for dårlig behandling av mennesker. Dette handler ikke om de store pengene, men det er et tiltak som vil ha stor betydning, sier Bjerkholt.

I tillegg til disse satsingene, innebærer Venstres budsjettforslag at det settes av midler til innovasjon i kommunens drift.

– Dette kan handle om digitalisering, velferdsteknologi eller andre måter å jobbe på som gjør at vi får mer igjen for pengene og kan levere bedre tjenester til innbyggerne, forklarer Bjerkholt.

Han understreker at Lillestrøm kommune fortsatt er i en økonomisk krevende situasjon og fortsatt i en omstillingsprosess.

– Nettopp derfor har det vært viktig for oss å finne handlingsrom som gjør oss bedre rusta for framtida. De tiltakene vi prioriterer har en tydelig retning fremover, samtidig som vi er opptatt av å sikre et godt økonomisk fundament som setter oss i stand til å gjøre nødvendige investeringer og bygge et stabilt og godt tjenestetilbud. Venstres budsjettforslag gir et godt grunnlag for den videre utviklingen i Lillestrøm kommune, avslutter Bjerkholt.