Vil vi ha Mjøssykehuset ved Mjøsbrua?

Stange Venstre er ikke sikre.

Vi har fulgt debatten i flere fora om sykehusstrukturen i Innlandet og nå er vi ikke engang sikre på hva Helse Sør Øst egentlig vil med strukturen i Sykehuset Innlandet. Sikre skulle vi ihvertfall bli under SI´s Perspektivkonferanse på Honne i mars 2019 da styreleder Lahnstein kalte vedtaket om Mjøssykehuset en historisk dag. Direktør i Helse Sør Øst Cathrine Lofthus var sannhetsvitne for denne begivenheten. Helseminister Bent Høie var også tilstede. Mange i salen og i Innlandet var glade den dagen. Nå snart to år senere med utmattende dragkamper, stadig tøffere arbeidshverdager, debatter og allianser i Innlandet er mange i ferd med å miste troen på denne skjøre enigheten om et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Helse Sør Øst har klart mesterstykket å selv skape usikkerhet, først ved å endre innholdet med forslag om to akuttsykehus og så åpne for muligheten for å plassere Mjøssykehuset ved Brumunddal! Slå den! Så da er vi i gang igjen med debatter, alliansebygging og dommedagsprofetier.

Hamar kom endelig på banen om nytt sykehus for Hamarregionen, men nå er det ikke måte på hva de kan få til i 12. time. På sørsiden av Stangebrua har våre politikere vært lojale til prosessen, ikke minst ordfører Røhne som tidl. styremedlem i SI og nå medlem i den politiske referansegruppa. Stange kommune har lojalt lagt alle arbeidsplassene på Sanderud og Ottestad i potten for Mjøssykehuset med samling av psykiatri og somatikk under et tak. Men har man vært for tålmodig og lojal? Ser vi mot et Soria Moriaslott som nå fort kan bli en luftspeiling?

 

Vi håper ikke det og nå venter alle på samfunnsanalysen. Kommunestyret i Stange har i sak 107/20 lagt til grunn at sykehuseier vil ta en beslutning som er kunnskapsbasert. De forutsetter at konklusjoner knyttet til geografi uten faglige og kunnskapsbaserte vurderinger ikke blir avgjørende. Om akuttsykehuset blir planlagt i Gjøvik eller i Lillehammer må Mjøssykehuset trekkes sørover fra Mjøsbrua. Kommunestyret ønsker nå bl.a. på denne bakgrunn å be om at Sanderud vurderes som plassering av nytt hovedsykehus. Interpellasjoner fra Ap og Sp førte til et felles forslag fra ordfører som kommunestyret gikk nesten enstemmig for. Men kanskje dette også er for sent? Kanskje det er for sent med en fornuftig plassering av et hovedsykehus som gir en god øst/vest-balanse i Innlandet og en plassering som sikrer god sykehusdrift på Gjøvik og Lillehammer? Kanskje det er for sent med et hovedsykehus i Hamarregionen dit folk flytter, der vi har infrastruktur på plass og mangel på rekruttering til nå har vært fremmedord?

Stange Venstre håper ikke det og kan ikke være mer enig med kommunestyret. Sanderud sykehus består mye av nybygg, SI eier tomten og infrastrukturen er nesten ideell allerede. Nå er det opp til HSØ og styret i SI å bestemme seg og få satt spaden i jorda! Og en spade er fortsatt en spade samme hvor mye man forsøker å endre fasongen, jobben skal gjøres hele tiden. I sykehusene skal den gjøres 24/7 året rundt!