Budsjettforslaget klart

Trøndelag Venstres toppkandidater til fylkesvalget 2019. 1. kandidat Tove Eivindsen (i midten), 2. kandidat Anne Cecilie Holm og 3. kandidat Torgeir Anda. , Foto: Fredrik Carstens

Venstre i fylkestinget har også for 2021 forhandlet med Høyre, Frp og Pensjonistpartiet, og blitt enige om budsjettforslag for Trøndelag fylkeskommune. For Venstre har det vært viktig å sikre videreføring av ordningen med mobbeombud i Trøndelag. Det må ikke være noen tvil om at mobbeombudet skal bestå, sier gruppeleder Tove Eivindsen.

– Mange bruer i Trøndelag er i så dårlig stand at de må nedskrives eller innsnevres. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner, og gjør meg svært bekymret. Derfor er jeg glad for at vi har funnet penger til en egen tiltakspakke for bruer, sier Eivindsen videre.

Nøkkelpunkter i budsjettforslaget fra V, H. Frp og PP:

 • Stort økonomisk handlingsrom takket være regjeringen
 • Nybygging av videregående skoler og fylkesveger prioriteres
 • Ti millioner ekstra i “Kulturpakke 2021”:
  Saemien Sitje, kulturamfi 2,0
  Støtte Leve, Kirkens SOS, ROS 0,1
  Gravfeltet på Vang 0,4
  Doktortjønna Røros 1,5
  Regionalt Pilegrimsenter Stiklestad og Kystpilegrimsleia 0,5
  Turstimerking 0,5
  Regional koronapakke for ambulerende produksjoner 3,0
  Studentersamfundet 2,0
 • Egen tiltakspakke for dårlige bruer på fylkesvegnettet
 • Videreføring av mobbeombudet i Trøndelag
 • Tilskudd til lokale tiltak mot marin forsøpling
 • Oppstartsbevilgning museumsmagasiner

Les hele forslaget her: Budsjettforslag Trøndelag 2021

Budsjettbehandlingen i fylkestinget er 16.-17. desember 2020.