Nå kommer nasjonal rammeplan for SFO

Venstre-leder Guri Melby, Foto: Oda Scheel

Venstre har lenge kjempet for å løfte kvaliteten i innholdet i SFO. Nå skal den første nasjonale rammeplanen sendes på høring.

– Vi vet at både innhold og pris varierer ved landets skolefritidsordninger. Nå sender vi en ny, nasjonal rammeplan på høring for å sikre god kvalitet på SFO-tilbudet uavhengig av hvor du bor og hvilken skole du går på, sier Venstre-leder og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Se rammeplanen som ligger på høring her

Store forskjeller mellom SFO-ene

En nasjonal evaluering fra 2018 viste at det er store forskjeller mellom SFO-er, både når det kommer til pris og innhold. Samtidig går 82 prosent av førsteklassingene på SFO.

Venstre fikk i regjeringsforhandlingene på Jeløya og Granavolden gjennomslag for å innføre en nasjonal rammeplan for å styrke kvaliteten i SFO og sikre alle barn et godt tilbud, uansett hvor i landet de bor.

– I dag er det stor variasjon i SFO-tilbudet, og mange har ønsket tydeligere nasjonale føringer. Samtidig er det viktig at kommunene fortsatt skal kunne ha lokale satsinger på for eksempel fysisk aktivitet og sunn mat. sier Melby.

Variert aktivitetstilbud

Ifølge den nye rammeplanen skal skolefritidsordningen ha et variert tilbud av aktiviteter. Det skal legges til rette for fysisk aktivitet hver dag og at barna kan delta i ulike kunstneriske og kulturelle aktiviteter. I den nye rammeplanen som nå sendes på høring, er også mat og matglede trukket fram som et tema SFO skal jobbe med.

Rammeplanen skal gi rom for lokale løsninger.

Guri Melby

– Vårt mål er å sørge for å løfte SFO-tilbudet ved å sette fleksible, men tydelige krav til innholdet. Rammeplanen skal gi rom for lokale løsninger. Det vil si at det er opp til kommunene om de ønsker å ha et styrket tilbud innenfor områder som musikk, idrett eller matlaging. Det vil også være opp til den enkelte kommune eller SFO om de ønsker å samarbeide med lokale tilbud av fritidsaktiviteter, avslutter Melby.

Dette sier den nye rammeplanen om innholdet i SFO-tilbudet:

  • Lek: SFO skal legge til rette for, og inspirere til, et godt lekemiljø for alle barn. SFO har et spesielt ansvar for at barn med særskilte behov blir inkludert i lek og tilrettelagt aktivitet.
  • Kultur: SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter.
  • Fritidsaktiviteter: SFO skal ha et variert tilbud av fritidsaktiviteter som er tilpasset interessene og forutsetningene i barnegruppen. Aktivitetene kan tilpasses tilbudet i lokalmiljøet.
  • Fysisk aktivitet: SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som bør fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. SFO skal legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. SFO bør legge vekt på aktivitetsformer som innebærer bevegelsesglede, og som oppstår i lek sammen med andre barn.
  • Mat og måltidsglede: SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Mat som blir servert på SFO, bør være basert på et helsefremmende kosthold og bærekraftige matvaner og forbruk og bygge på Helsedirektoratets kostråd.

Les mer om Venstres ambisjoner for SFO