En klimaplan for Haugesund kommune

Grønt skifte., Foto: Pixabay

Regjeringen har nå lagt frem klimaplanen for de neste ti årene. Den viser hvordan vi skal nå vårt mål under Parisavtalen, samtidig som vi skaper jobber og muligheter for folk. Hele samfunnet skal omstille seg til det bedre.

Det skal også Haugesund.

Med denne klimaplanen blir det mer lønnsomt å velge miljøvennlig. De som kutter sine egne utslipp, skal tjene på det. Det gir muligheter til lokalt næringsliv til å utvikle ny teknologi og ta i bruk ny teknologi. Det skal være fornuftig økonomisk å kjøpe en elbil i stedet for en bensinbil.

Nå skal vi bruke offentlige innkjøp mer aktivt. Snart skal alle nye ferger og hurtigbåter være med lave eller ingen utslipp. Fra og med neste år skal alle nye biler som blir kjøpt inn av det offentlige, også i kommunene, være elbiler. I 2025 blir det bare bybusser uten utslipp.

Venstre skal jobbe lokalt for at også vår kommune stiller klimakrav. Når kommunen kjøper inn varer og tjenester, har vi mulighet til å kreve at det skal være klimavennlig. Det skaper omstilling i lokalt næringsliv, fordi de konkurrerer om å levere fremtidens løsninger. Samtidig reduserer vi egne utslipp.

Klimagassutslippene på vei ned

Med Venstre i regjering går de norske klimagassutslippene ned. De er de laveste på 27 år. Nå skal vi nå klimamålet for 2030, og alle må bidra. Det gir store muligheter for å skape et bedre samfunn, med nye jobber og renere luft.

Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Den må også bli et taktskifte i Haugesund kommune, som må følges opp i kommunen sin klimaplan. Det er sånn vi kutter utslipp og skaper framtidas jobber.

Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister

Haugesund Venstres bystyregruppe

Innlegget i Haugesunds Avis: https://www.h-avis.no/en-klimaplan-for-haugesund-kommune/o/5-62-1123758