Uttalelse: En lov som sikrer et ansvarlig næringsliv

På sitt årsmøte 6. januar vedtok Lillestrøm Venstre en uttalelse som ber om at det innføres en menneskerettighetslov for næringslivet. Uttalelsen kan du lese her:

En lov som sikrer et ansvarlig næringsliv

Lillestrøm Venstre mener at det bør innføres en bred menneskerettighetslov for næringslivet som sørger for at selskaper må gjøre gode risikovurderinger for å forebygge menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser.

I dag finnes det mange norske selskaper som gjør det de kan for å passe på at verken mennesker eller miljø blir skadet, både i egen virksomhet og i sin underleverandørkjede. De siste årene har vi også sett en økt oppmerksomhet rundt det ansvaret næringslivet har for å respektere menneskerettighetene og miljøet. Likevel finnes det dessverre også eksempler på selskaper som ikke tar dette ansvaret på alvor, og det avsløres menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser som skjer som et resultat av selskapers aktivitet. Dette kan dreie seg om barnearbeid i Kongo, farlige arbeidsforhold på palmeoljeplantasjer i Indonesia, eller mennesker som blir truet og drept fordi de protesterer mot oljeutvinning og avskoging i Amazonas.

FNs menneskerettighetsråd vedtok i 2011 veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Her er det nedfelt klare forventinger til at selskaper kartlegger og forebygger risikoen for å bryte menneskerettighetene, og redegjør for hvordan de skal hindre menneskerettighetsbrudd som følge av sine aktiviteter. Prinsippene er imidlertid ikke bindende, så det er opp til det enkelte selskap å ta hensyn til disse prinsippene. De siste årene har derfor flere land sett behovet for å gjøre disse frivillige retningslinjene til bindende lov – en såkalt menneskerettighetslov for næringslivet. En slik lov pålegger selskapene å foreta nødvendige risikovurderinger for å hindre at menneskerettighetene krenkes eller miljøet ødelegges. Det vil også føre til like spilleregler for alle.

Flere land, deriblant Storbritannia og Frankrike, har fått på plass slike lover. Også her i Norge jobber Regjeringen med å legge frem et konkret forslag til lov. Lillestrøm Venstre støtter dette arbeidet og oppfordrer Venstre i regjering til å bidra til en lov som tydeliggjør bedriftenes samfunnsansvar og sikrer økt respekt for menneskerettighetene.