Barnehagebruksplanen – Vestre Åmøy barnehage må fredes ut perioden!

Mette Vabø i bystyresalen. Møtet den 13. januar ble holdt digitalt., Foto: Jan Erik Søndeland

I kommunestyremøtet den 13. januar ble Barnehagebruksplanen 2021-2025 behandlet og vår representant, Mette Vabø, holdt følgende innlegg:

“Ordfører,
Det er alltid vanskelig å måtte redusere barnehageplasser og nå må vi gjøre det flere steder i kommunen. Heldigvis har det vært få barnehager som har vært truet med å legges helt ned – foruten Vestre Åmøy barnehage. Det er gledelig at flertallspartiene nå også ønsker å bevare denne flotte og viktige barnehagen i denne omgangen.

Kommunestyrerepresentant Mette Vabø. Foto: Joachim Steinbru

Det er jeg sikker på at ansatte og foreldre er veldig glade for. Dette er en veldig flott barnehage som blant annet fikk et veldig flott tilbygg og renovering i 2011. Det er ingen vedlikeholdsbehov slik vi gjerne i mange av de andre barnehagene våre.

Trivselen blant de ansatte er høyt – sykefraværet er lavt og barnehagen scorer bra på foreldreundersøkelsen. Alt ligger altså til rette for at dette kan bli et godt sted og leke å lære i årene som kommer.

En ting som derimot uroer både meg, de ansatte og foreldrene i barnehagen er at flertallspartiene ikke ønsker å si noe om fremtiden til barnehagen. Dermed kan det tolkes dithen at dette er usikkert. Vi har tidligere sett barnehager som gang på gang har blitt foreslått nedlagt, noe som skaper enorm usikkerhet blant ansatte og foreldre. Det bidrar også til lavere søketall – ingen har lyst til å søke barna sine inn i en barnehage som kan bli nedlagt ved neste korsvei.

Derfor er det utrolig viktig at vi freder barnehagen ut perioden. Slik at ansatte, barn og foresatte får den roen de fortjener. Slik at vi ikke lar et nedleggingsspøkelse henge over den i årene som kommer, med de konsekvensene det kan ha i lavere popularitet og usikkerhet. Derfor foreslår vi sammen med Frp og Pp at barnehagen fredes ut perioden.

Når barnehager er truet med nedleggelse er dette en betydelig belastning både for ansatte og foreldre. Derfor er det viktig å involvere ansatte og foreldre, både med tanke på trygghet og med tanke på å finne gode løsninger. Er derfor veldig glad for at vi sammen med H og Krf fremmer forslag om at dette må med og presenteres for utvalget.

Venstre er for øvrig positive til fleksibelt barnehageopptak og har dette i vårt program. Vi ber derfor om punktvis votering på flertallspartienes forslag slik at vi kan støtte dette.”