Årsmøte 2021

Fylkesstyret ønsker velkommen til digitalt årsmøte 13. februar fra kl. 09.00-18.00.

Påmelding til fylkesårsmøtet gjøres i dette skjemaet.
Påmeldingsfrist: 5. februar

Frister
Politiske uttalelser
Fristen for innsending er 1. februar. Forslag sendes på e-post til [email protected]

Innspill til stortingsprogram
Fylkesårsmøtet skal behandle 2. utkastet til stortingsprogrammet. Forslag sendes inn på dette skjemaet.
Frist: 1. februar