Årsmøte i Volda Venstre

Volda Venstre

Hugs årsmøtet i Volda Venstre onsdag 3. februar kl 19.00.
Stad: Restaurant “Milano” på Grodås.
Grunna smittevernomsyn ber vi om påmelding – mob 95827595
Vel møtt til gamle og nye medlemmer!