Vil bidra til fortsatt tverrpolitisk samarbeid

Innlegg av blant annet Torfinn Lødøen Gaarden i Akersposten 17.11.20:

Høyre, Frp og Venstre forsikrer om at de ønsker et fortsatt tverrpolitisk samarbeid i bydelsutvalget, etter kritikken de ble møtt med fra opposisjonen.

Når vi ser tilbake på vedtak i BU siden høsten 2019 har BU, BU-ledere og komiteledere vist evne til å arbeide frem tverrpolitisk enighet om en sosial og miljøvennlig profil i en stor del av sakene.

Vi vil også påpeke at under siste BU møte så beklaget Venstre at innspill til enkelte av sakene kom svært tett på BU møtet, vi var alle enige om at dette ikke var ideelt.

Sent leverte forslag til saker i BU kan også tolkes på ulike måter;

Gode demokratiske prosesser krever bred involvering og drøfting i partiene. For Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre betyr dette at småbarnsforeldre og selvstendig næringsdrivende i en hektisk hverdag også er med og forbereder sakene før BU. Vi behøver da i krevende perioder noen flere dager for å behandle saker bredt nok, men vi anser dette som et demokratisk gode.

Vi vil også påpeke at sakene i Bydel Vestre Aker har vært spesielt store og krevende fra juni 2020, og dette har med nødvendighet medført behov for ekstra møter med dypdykk innad i partigruppene. Vi i Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker å bidra til et fortsatt konstruktivt tverrpolitisk samarbeid i Bydel Vestre Aker.

Anita Leirvik North
Gruppeleder Høyre

Inger-Marie Ytterhorn
Gruppeleder Frp

Torfinn Lødøen Gaarden
Gruppeleder Venstre