Årsmøteuttalelse Bredbånd

Siden de fleste offentlige tjenester sentraliseres og eller hel digitaliseres må staten stille
større krav til kommuner om å gjennomføre utbedringen av bredbåndet. Et stabilt bredbånd
og mobilnett er med på å skape et friere og tryggere samfunn.

Vedtatt på Årsmøtet 2021