Årsmøteuttalelse – Økt fokus på psykisk helse blant barn og unge!

Psykisk helse har fått økende fokus og oppmerksomhet de siste årene, og spesielt under coronapandemien. Statistikken tilsier at cirka 7 – 8 prosent (omkring 70.000) mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles. Behandlingstilbudene i Meløy er mangelfulle, noe som gjør at mange som har behov for psykisk helsehjelp ikke får den behandlingen de trenger. Meløy Venstre krever økt oppmerksomhet på problematikken og lavere terskel for å kunne søke etter hjelp og behandling for unge som sliter psykisk. Behandlingstilbudene må nå barn og unge der de er. Kommunen må ha kommune-psykolog i full stilling og andre behandlingstilbud som er fordelaktig og faglig forsvarlig for å kunne bedre unges psykiske helse.

 

Vedtatt på årsmøtet 2021