En friere permisjonsordning

Regjeringen gav oss en 3 delt permisjonsordning. En ordning som gjør det vanskeligere for
dem som allerede har en sårbar familie situasjon. Meløy Venstre ønsker at familier må få ta
selvstendige valg om hva som fungerer best for deres familie og situasjon. Gjennom en
fastsatt kvote til mor og far men en større del kvote til fri fordeling sikrer man at familiene
kan ivareta barnet slik de selv måtte ønske. Vi mener det er feil vei å gå å pålegge
barnehager økt ansvar for spedbarn. Barnehager har i en årrekke jobbet for å ivareta
personells helse gjennom minst mulig løft og bæring av barn. Spedbarn er en gruppe barn
som krever mer av denne type kontakt. SSB`s rapporter sier ikke noe om antall spedbarn i
barnehagene. De viser til barn fra 1-5 år.

Vedtatt på årsmøtet 2021