Uttalelse: Norge må fortsette å være en ledestjerne for den internasjonale kjærligheten

Venstre er på lag med den internasjonale kjærligheten!

Regjeringen har tidligere gått foran og satt den internasjonale kjærligheten høyt under utarbeidelsen av innreiseregler under pandemien. Nå ser vi imidlertid at det er uforholdsmessige svakheter ved dagens regelverk som kan og bør rettes opp. Norge må fortsette å være en ledestjerne for den internasjonale kjærligheten.

Uttalelse vedtatt av styret til Stavanger Venstre, 15.02.2021

Restriksjonene som følge av korona-epidemien har gjort hverdagen til de nordmenn som har sine kjære i utlandet og med utenlandsk statsborgerskap svært vanskelig. Å ikke se sine nærmeste i lang tid, for mange snart et år, er en betydelig belastning. Dette kommer på toppen av de øvrige utfordringene man står i som enkeltmenneske i en pandemi-situasjon. Det er krevende og smertefullt å ikke få treffe sine kjære. Mennesker trenger å møtes, også fysisk. Teknologi kan aldri fullt ut erstatte de næreste relasjoner.

Regjeringen gjorde i løpet av høsten flere lettelser for innreise for kjærester og familie. Uheldigvis har de siste innstrammingene i  innreisebestemmelser på ny rammet parforhold som ikke er formalisert gjennom ekteskap eller barn. Reiseråd, karantene og andre lands stengte grenser gjør også besøk ut av Norge svært utfordrende og i veldig mange tilfeller umulig.

Dersom man kommer fra et visumpliktig land er det vanskelig og i de fleste tilfeller umulig å komme inn til Norge dersom man ikke har norsk statsborgerskap, har permanent/midlertidig oppholdstillatelse eller er godkjent og folkeregistrert som bosatt i Norge. Dette gjør eksempelvis at forlovede og gifte som venter på UDI’s behandling av familieinnvandring hindres i møte hverandre. Saksbehandlingstiden hos UDI er svært lange. Før pandemien hadde de fleste familie-innvandringssaker en ventetid på 2-3 måneder, mens disse nå estimeres til 9 måneder eller mer. Videre er det i flere land umulig å få levert søknad grunnet stengte visumkontorer.

Hvis man er uten norsk statsborgerskap, ikke registrert bosatt i Norge og tilfeldigvis befant seg i utlandet når Norge stengte ned 29. januar 2021, vil man i de aller fleste tilfeller være forhindret å komme inn i landet igjen.

Fram til da hadde regjeringen åpnet for innreise kjærester fra visumfrie land. Par som var under prosess med flytting til Norge, er nå i en situasjon hvor den ene partneren er låst i sitt opprinnelsesland på ubestemt tid. Ofte med krevende konsekvenser i form av avsluttet arbeidsforhold, uten permanent bosted, med mer. Andre eksempler er mennesker over 18 med utenlandsk statsborgerskap som ikke får treffe sine foreldre i Norge, eller samboere, men som har bodd sammen kortere enn 2 år.

Eksemplene er mange. Den over 7000 medlemmer store facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020» gjengir mange hjerteskjærende historier. Det er på tide å ta grep for å rette opp i de begrensninger som på uforholdsmessig og urimelig vis går utover nordmenns parforhold og nære familierelasjoner.

Stavanger Venstre vil:

  • Fjerne kravet om to års varighet på samboerskap som vilkår for gyldig innreise.
  • Gjeninnføre deklarasjon om kjæresteforhold som gyldig innreisegrunn.
  • Tillate kjærester som ønsker det å gå i karantene sammen, på lik linje med ektefeller.
  • Fjerne 18 år som øvre aldersgrense for innreise til forelder bosatt i Norge.
  • Styrke UDI’s ressurser for raskere behandling av søknader om familieinnvandring.
  • Gjøre det mulig å søke visum også i tilfeller hvor Norges visumkontor skulle være stengt. Dette kan eksempelvis løses ved å etablere en digital løsning for visumsøknader, åpne for at søkers dokumenter kan leveres i Norge på fullmakt fra søker, og/eller gjennom samarbeid med andre lands ambassader/konsulater.