Årsmøteuttalelse Eldre i førersetet

Meløy Venstre vil lytte til de eldre, og la dem i størst mulig grad selv bestemme hvordan de vil bo. Det blir stadig flere eldre, og da burde det legges til rette for at flere kan få bo hjemme hvis de vil, og helsen ikke
tilsier noe annet. Vi bør bygge ut et tjenestetilbud tilpasset individuelle behov, f.eks mer bruk av
hjemmetjenesten, satse mer på besøksordning gjennom frivilligsentralen, permisjon/omsorgslønn for
pårørende. Og ta velferdsteknologien mer i bruk for eldre, både i private hjem og i omsorgsboliger.