Her er Sande og Holmestrand Venstres styre for 2023

På årsmøtet 16. februar 2023 ble følgende personer valgt inn i lokallagsstyret:

  • Christina Leverkus – Leder (ny i dette verv)
  • Ida Karoline Wang – Nestleder (ny i dette verv)
  • Herulf Johansen – Styremedlem (ny i dette verv)
  • Thor-Erling W. Hansen – 1. varamedlem (ny i dette verv)
  • Siv Elise Karlsen – 2. varamedlem (ny i dette verv)

Vi takker for et godt årsmøte og ser frem til å samarbeide i lokallagsstyret.