Venstres rusreform redder liv

- I over 20 år har Venstre-politikere over hele landet kjempet for en rusreform. Dette vil utgjøre et paradigmeskifte i norsk rusomsorg. For oss handler det om at noen av de menneskene som har det aller vanskeligst må bli møtt på en helt annen måte. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert, sier partileder Guri Melby, Foto: iStock

Venstre har sammen med regjeringen lagt fram forslag til en rusreform. Der foreslår vi følgende: narkotika skal fortsatt være forbudt, men vi vil møte rusbrukere med hjelp, ikke fengselsstraff. Det er rusmisbruk vi skal bekjempe, ikke de som er rusavhengige. Det skriver Stig Arne Bøe i sitt leserbrev 19.februar i TK, samme dag som regjeringen med Venstre la frem forslag til Rusreform.

Venstres rusreform redder liv

Flere tiår med feilslått politikk har lært oss at straff ikke fungerer. Overdosedødsfallene og antall rusavhengige ligger på et skyhøyt nivå. Vi har prøvd straff lenge nok. Nå foreslår vi en rusreform som behandler rusavhengige som syke, ikke kriminelle.

Venstre har sammen med regjeringen lagt fram forslag til en rusreform. Der foreslår vi følgende: narkotika skal fortsatt være forbudt, men vi vil møte rusbrukere med hjelp, ikke fengselsstraff. Det er rusmisbruk vi skal bekjempe, ikke de som er rusavhengige.

Norge er på europatoppen i overdosedødsfall. Hvert år dør over 260 mennesker av overdoser i Norge. Hvert eneste dødsfall er en enorm tragedie, og et resultat av en ruspolitikk som skader mer enn den hjelper. Nå skal vi tenke nytt.

Mange partier mener norsk ruspolitikk fungerer ganske bra. Det er jeg helt uenig i. Når så mange mennesker dør av overdoser, og det er over 11 000 sprøytenarkomane i Norge, mener jeg vi må gjøre noe annerledes.
Det er nettopp på grunn av disse mørke tallene at Venstre og Unge Venstre lenge har jobbet for å flytte norsk ruspolitikk i en mer human retning. Og det er nettopp på grunn av disse tallene at det haster å få på plass en rusreform
Flere tiårs strafferegime har smertefullt lært oss at straff ikke fungerer. Straff får ikke ned narkotikabruken i samfunnet, det gjør det bare vanskeligere å be om hjelp.
Andre land som har gjennomført lignende endringer har sett at overdosedødsfallene går ned, uten at rusbruken øker. Det handler om at man satser på forebygging og helsehjelp i stedet for å bruke politiets ressurser på jage.

Rus er farlig. Men det er farligst når det ikke behandles. Venstres rusreform er startskuddet for en kunnskapsbasert ruspolitikk, tuftet på skadereduksjon. Fri fra moralisme og gårsdagens primitive løsninger.

Rusreformen kan redde liv. Nå må vi slutte å hjelpe med én hånd og straffe med den andre. Tiden er inne for å hjelpe med begge hender.

Stig Arne Bøe
sekretær/styremedlem
Kristiansund Venstre

Leserbrev Stig Arne Sæter Bøe TK.no