Lene Røkke Mathisen valg til nestleder i Rogaland Venstre

Lene Røkke Mathisen
Lene Røkke Mathisen, Foto: Haugesund Venstre

Denne helgen har Rogaland Venstre gjennomført digitalt årsmøte. Lene Røkke Mathisen fra Haugesund ble valgt til organisatorisk nestleder i partiet. Hun etterfølger Bjørn Gunnar Husby som har hatt vervet i to år.

«Rogaland Venstre har fått en dyktig nestleder med stor kompetanse og engasjement innen natur- og miljø» sier leder i Haugesund Venstre, Mette Lothe. Lene Røkke Mathisen bor på Vibrandsøy, hvor hun er en drivkraft i å utvikle og bevare øya. Hun jobber som miljørådgiver i Haugesund kommune.

Politiske uttalelser

Fylkesårsmøtet til Rogaland Venstre vedtok flere politiske uttalelser. Mathisen er glad for uttalelsen om grønn omstilling i Rogaland. Venstre har i årevis kjempet for en grønn omstilling av samfunnet, der verdiskaping, utslippskutt og vern av naturen er tett bundet sammen. «Skal vi få til det, må fylkene også bidra», sier Mathisen.

Rogaland Venstre vil ha flere utslippsfrie ferger, hurtigbåter og busser, plan for å stoppe nedbygging av natur, restaurere myr og en plan for grønt næringsliv i Rogaland. Dette er tiltak Lene Røkke Mathisen mener vil gjøre Rogaland til et grønnere fylke.