Nordland Venstres miljøpris til elbil-entusiast

Foto: Anja Johansen

Nordland Venstre holdt sitt årsmøte i helga, og tradisjonen tro sto utdeling av Nordland Venstres miljøpris på programmet. Prisen gikk til elbilentusiast Espen Limstrand fra Bodø, med følgende begrunnelse:

«Både som privatperson, gründer og næringslivsaktør og ikke minst som glødende engasjert idealist, har han bidratt sterkt til at mange nordlendinger har gått fra fossil-bilisme over til framtidsrettet, grønn elbil-tilværelse.

Som privatperson har han bidratt med råd og tips til enkeltpersoner. Han har tilegnet seg oppdatert kunnskap fra utallige kilder i inn- og utland. Denne kunnskapen har han raust delt med alle interesserte. Han har blitt konfrontert med skepsis og motbør. Dette har han håndtert på en forbilledlig måte, med humør, respekt, kunnskap og en imponerende tålmodighet.

Hans utrettelige innsats på dette området har gitt ham muligheter til å høste personlige fordeler av dette arbeidet. Hans idealistiske holdning har vært så sterk at han ikke har benyttet seg av disse fordelene.

Som gründer og forretningsutvikler, har han bidratt sterkt med å opprette et firma som er dedikert til å forhandle ladeløsninger som har fått godt fotfeste i markedet, både hos privatkunder, hos kommersielle og offentlige aktører.

Han og hans familie har med sitt tidsbruk og engasjement gitt et sterkt bidrag til dagens utbredelse av elbiler i Nordland.

Espen Limstrand er en ekte idealist som har markert seg sterkt innenfor innføring og spredning av grønn, framtidsrettet teknologi.

Han har gitt raust av sin tid og energi både som privatperson, kompetanseperson, gründer og næringsaktør, helt i tråd med sentrale myndigheters intensjoner.

Dette har han gjort fra sin base midt i Nordland.»

-Hvert år ber vi medlemmene våre foreslå prismottakere. Seinere års vinnere er Jann Engstad/Lofoten Kajakk, Naturvernforbundet i Nordland, firmaet Nofir, kunnskapsbedriften SALT, firmaet HeatWork, Nordland Røde Kors og i fjor Lillian Låve Selvik, opplyser Anja Johansen, leder i Nordland Venstre. – Prisen er et kunstverk, og i år gikk vi for skikkelig kortreist kunst. Motivet er fra Kjerringøy, og Bodø-kunstneren Ida Fiva Bech er kvinnen bak verket, som har tittelen “Protected”, sier hun.

– Det er alltid en glede å dele ut miljøprisen vår, og Espen Limstrand går inn i ei stolt rekke av personer og bedrifter med grønt engasjement, avslutter Nordland Venstres stortingskandidat, Ida Gudding Johnsen.