Møteplan 2021 for Nordland Venstre

Møteplan 2021:

Digitalt styremøte 12.02.21.

Digitalt styremøte – forberedelse fylkesårsmøtet 19.02.21.

Digitalt fylkesårsmøte 20-21.02.21

Digitalt medlemsmøte med Program som tema 24.02.21

Digitalt styremøte 15.03.21.

Digitalt styremøte i forkant av fylkestinget, landsstyremøte og landsmøtet 19.04.21.

Fylkesting 26.04, landsstyremøte 22.04, landsmøte 23-25.04.

Fysisk styremøte 5 juni i Bodø (Markering av 100 dager igjen til valget)

Fylkesting 14.06. Landsstyremøte 19-20.06.

Digitalt styremøte 09.08.21 med valgkamp og oppfølging som tema. Fysisk hvis LPN.

Landsstyremøte 13.08. Selv om det er sommerferie er det valgår ?

Digitalt styremøte 19.09.21

Valgdag 13.09. Landsstyremøte 20.09.

Digitalt styremøte 11.10.21

Fylkesting 18.10.21.

Landskonferanse i Venstre 6-7.11.

Landsstyremøte 05.11.

Fysisk styremøte Bodø. 4-5.12.21

Fylkesting 06.12.