Jubler for klimamidler til Freyr

FREYR AS er tildelt 142 millioner kroner i støtte fra ENOVA SF som delfinansiering for utvikling og bygging av et pilotanlegg i Mo i Rana, som vil bli FREYRs første produksjonsanlegg for rene battericeller. ENOVA eies av Klima- og Miljødepartmentet og bidrar til å redusere kvotefrie klimagassutslipp innen 2030 og til teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem til 2050. (Bilde tatt pre korona), Foto: Nordland Venstre

I dag kom nyheten om at Enova bevilger 142 millioner kroner til Freyr. Nordland Venstres tre listetopper Ida Gudding Johnsen, Anja Johansen og Mats Hansen jubler over at klimamidlene fra Enova legger til rette for vekst og utvikling, også i Nordland. Johnsen, Johansen og Hansen berømmer arbeidet som er lagt ned i prosjektet så langt, og mener satsingen viser hvor enorme muligheter det grønne skiftet gir for Nordland.

– Dette er et helt rått, og gir enorme muligheter både lokalt men også for hele Nordland, sier Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Venstre i Nordland.

Mats Hansen, som selv jobber i industrien, er sikker i sin sak:

– Vi har en sterk industrikultur i Rana med kompetente arbeidstakere i internasjonale bedrifter. Sammen med billig fornybar kraft er det åpenbart at Rana og Nordland skal lede an i det grønne skiftet. Jeg er glad for at Enova støtter dette gjennom tildelingen til Freyr.

-Venstre har jobbet for å øke midlene til Enova, som er viktige i den grønne omstillingen. Nå ser vi hvor godt det fungerer når alle drar i samme retning. Dette gir vekst og utvikling i Nordland, sier Anja Johansen.