Boliger med fellesareal – bomåter med livskvalitetsfokus

Ås stasjon
Et pusterom, både visuelt, menneskelig og tidsmessig (Foto: Sigurd Rage, Creative Commons-betingelser)

Små leiligheter er populære og med det øker antallet aleneboere. Tall viser at ensomheten øker i samfunnet. Mens studenter er langt fra familien sin og barnefamilier kjenner på tidsklemma ønsker mange seniorer å dele tiden sammen. Det er mange drivere for at vi ikke skal «sitte på hver vår tue» bomessig. For hvor skal vi ha de gode møteplasser? Boliger med fellesarealer*, mindre eller større, er en måte å få i pose og sekk på. Men hvordan får vi det til, og hva koster det, både økonomisk og er det noe man gir avkall på?

Mandag 15. mars 2021 kl 1800-2030 inviterer Ap, MdG, KrF, SV og Venstre alle politiske parti og interesserte velkommen til nettmøte.

PROGRAM/INNLEDERE

Velkommen – ved Olav Fjeld Kraugerud (Venstre) (5-10 minutter)

  • Et innbygger-perspektiv: Boliger og nabolag i Ås – med sosiale fellesskap og fellesarealer, Hilde Helgesen. 10 minutter
  • Helen&Hard – Hvordan skape rom for fellesskap, Vindmøllebakken (Stavanger), et prismottakende eksempel, Randi Augenstein. 20 minutter
  • Solon eiendom – Hva skal til for at vi som utbygger velger boligløsninger med fellesarealer. Solon har et eks. fra Ekeberg, Oslo, ved investeringsdirektør Tom Andrè Svenning-Gultvedt. 15 minutter

PAUSE – 10 min

Vi setter av opptil 10 minutter til spm. etter hver innleder. Vi avslutter med plenumsdebatt i ca 20 minutter. Da er vi ferdige ca kl 20:30.

Nettsted: MS Teams

Tidsplan:

Innledere: 1 t og 20 min.
spm: 10 min x 4 = 40 min. Totalt ca 2 timer (innledning og spm.) uten pause

Ap, MdG, KrF, SV og Venstre ønsker alle politiske parti og interesserte velkommen til nettmøte.

*Boliger med fellesareal er en betegnelse, og noen av oss kaller det bofellesskap. For utbygger er ofte bofellesskap en bransjebetegnelse som inkluderer omsorgsboliger. Husbanken definerer akkurat det i dokumentet «Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg». Men hovedpoenget er; Å bygge boliger som legger til rette for fellesskap.

UTDYPENDE OM INNLEDNINGENE

Nr. Navn Stilling/rolle, arb.giver Tittel Ingress
1 Hilde Helgesen Innbygger Boliger og nabolag i Ås – med sosiale fellesskap og fellesarealer Et innbygger-perspektiv: Boliger med fellesareal: en egen, selvstendig boenhet med attraktive fellesarealer inne og ute. For mennesker i alle livsfaser. Mikrohus, leiligheter og rekkehus. Felleshus med kjøkken og spisesal, verksted, kontorplasser og gjesteleilighet. Felles kjøkkenhage, lekeplass og drivhus.
2 Randi Augenstein Helen&Hard Hvordan skape rom for fellesskap? Ensomheten øker og fellesskapet svinner hen i dagens samfunn. Det trengs nye og mer bærekraftige boformer.

Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger er et eksempel på en ny boform tilrettelagt for fellesskap og deling.

3 Tom Andrè Svenning- Gultvedt Solon eiendom
4 Carl Christian Birkeland OBOS Nye hjem Hva kreves for å få til boliger med fellesareal. Tidlig involvering og tidlig kjøpsforpliktelse fra aktuelle interessenter er viktig for å få tilpasset et bofellesskap i et boligprosjekt. Brekketunet, Ås, som eksempel
5 Erlend Velgaard OBOS Deleie Boligkjøpsmodellene i OBOS OBOS har ulike modeller. De nevnes kort og det vurderes om de gjør forhindrer eller er nøytrale opp mot bofellesskap, i det øyemed at fellesarealer må også betales for.
6 Arild Eriksen Fragment arkitekt Snekkergrenda, et beboerutviklet nabolag ved Tomter stasjon Familiene i Grønt Nabofellesskap kom til Fragment med et kart hvor stasjonene innenfor 40 minutters reisetid til Oslo var markert. Arkitektene kartla ledige tomter og velvillige kommuner og landet på tomten ved Tomter stasjon i samråd med daværende Hobøl kommune. Et lite skogholt ved elven. Gjennom en serie verksteder utvikler Fragment prospektet som nå foreligger og stadig fler familier melder sin interesse. Arild Eriksen forteller om arbeidet i en kort forelesning.
7 Liv Hansteen Bærum kommune Orientering om konseptet «Det gode Nabolag» Det gode nabolag utviklet i samarbeid mellom Husbanken og Bærum kommune hvor målet er å skape et inkluderende fellesskap mellom mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå.