70% dyrere trygghetsalarm – null varsel

Pixabay

Spørsmål til ordfører i kommunestyret uke 11, 2021

På vegne av eldrerådet fremmet Venstre i forbindelse med budsjett og gebyrregulativ for Nes kommune, i både utvalg og kommunestyre, forslag om økt kostnadsgradering basert på inntekt for prisen av trygghetsalarm. Dette fikk totalt 6 stemmer i kommunestyret.
Ingen politikere, i posisjon som opposisjon, begrunnet sin stemmegiving, men støttet rådmannens innstilling.
I Raumnes uke 9 kan man lese at brukere med trygghetsalarm har fått økt sine kostnader med over 70 prosent. Uten varsel.

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn spør ordføreren om pris på trygghetsalarmer.

Dette anser Nes Venstre som svikt i kommunens tjenesteyting, og ikke minst respektløst, hvis det medfører riktighet at brukerne ikke blei informert før den kraftige prisøkninga som blei vedtatt med stort flertall i kommunestyret.
Derfor spør Nes Venstre ordføreren om følgende:
  • Hvorfor mener man at det er riktigst for kommunen og brukerne å ha tre betalingssatser, og ikke fem, som medfører at satsen for dem med inntekt over 2G, men under 8G, er nesten det dobbelte av satsen for dem under 2G?
  • Hvordan varsles brukere av trygghetsalarm om prisøkninger spesielt, og kommunale tjenester generelt?