Venstre sørger for mindre byråkrati og mer verdiskaping

Venstre har alltid vært opptatt av å gjøre hverdagen enklere for de små og store
jobbskaperne. Vi hadde et ambisiøst forenklingsmål om å redusere næringslivets årlige
kostnader med 10 mrd. kroner fra 2017 til 2021. Målet er allerede nådd med god margin: 11
milliarder kroner spares nå årlig. Dette betyr mindre byråkrati og mer verdiskaping.

Få ting kan være like frustrerende som å bruke mye tid og ressurser på rapportering til
myndighetene. Dette er penger som kunne vært brukt til å utvikle bedriften, sikre mer
verdiskaping og å skape nye jobber. Spesielt for gründere og småbedrifter er
rapporteringsregimet både kostbart og tidkrevende.

Derfor arbeider Venstre for å se på om det er mulig å fjerne rapportering vi kan klare oss uten.
Venstres mål med politikken er å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter,
og for gründere. De som ikke vil gjøre annet enn å gå på jobb hver dag for en idé de brenner
for, de skal vi hjelpe. Nødvendig rapportering skal være enkelt og sømløst.

Vi har nylig regnet på gevinstene av forenklingsarbeidet. Tallene viser at næringslivets årlige
kostnader med å oppfylle lover og regler er redusert med nye 11 mrd. kroner, snaut ett år før
fristen. Siden 2013 har vi totalt gjennomført forenklinger til en årlig besparelse på hele 28
milliarder kroner. Det er en enorm seier for Venstre – og bedriftene.

Siden 2017 er det gjennomført ca. 100 forenklingstiltak. Det er ikke bare næringslivet som får
glede av dette. Den samfunnsøkonomiske betydningen av forenklingsarbeidet er enda større
enn besparelsene vi har regnet på.

Forenklingstiltakene som er gjennomført griper direkte inn i bedriftenes hverdag på områder
som bokføring, regnskap, rapportering, skatt, moms, selskapslovgivning, tinglysing og mye
mer.

Venstre vil fortsette å holde trykket oppe i dette arbeidet fremover, for
næringslivet trenger færre rapporteringsoppgaver. Ikke flere.