Dikt: Rusreformen en fråga om moral och humanitet. Det handlar om människosyn

Rusreformen en fråga om moral och humanitet. Det handlar om människosyn.

När är en människa inte längre människa. När blir en person kriminell?

Det har visat sig gång på gång, att varför när och hur blir för svårt för många att ta in. Alla känner vi någon, den någon som var nära, som vi höll kär. Den som var långt borta men bandet var ändå alltid där.

Att inkludera eller att exkludera. Att hjälpa eller att stjälpa. Det är frågan, hela vägen till sin spets.
Är vi som samhälle verkligen starkare utan den svagaste länken?

Att vara eller att inte vara. I behov av hjälp, och eller kriminell.

Behov av hjälp är inte det samma som kriminell. Så långt bor förnuftet hos folk flest verka och vara.

Men å andra sidan så «har nöden ingen lag»

Konceptet rusreform skapades inte över en natt.Individens bruk av rus genom tiden och i historien var inte heller blixt från klar himmel. Samtidigt agerar vi som en kollektiv syndaflod, mot dem som behöver hjälpen mest.

Systemet har och straffar fortfarande den dag idag som hamnat utanför, trampat snett. Drabbats av sjukdom. I värsta fall begått en kriminell handling.

Det visar sig gång på gång, att straff sällan hjälper någon.

Varken vuxen eller barn, det är av god grund en stund sedan det blev olagligt att utöva aga som uppfostringsmetod av barn.

Ruset kan drabba vem som helst, folk flest njuter rus. Laglig rus väl att märka.

Drabbar ett olagligt rusmedel en så hårt att det blir ett problem, gör det då problematiken per automatik individen kriminell?
Rusreformen är inget annat än det, en rusreform. Men det per automatik innebär inte alla rusmedel blir lagliga och reglerade.
Även om det tyvärr gärna framställts.

Det är viktigt att inte glömma att alla har ett bagage.

Lika viktigt är att fela är mänskligt, men att förlåta sägs vara gudomligt.

Kalla det vad ni vill – Du menar det är kontroversiellt? Oansvarigt. Radikalt. Tänk igen, se dig om kring, minns.

Liberalt, socialt och humant. Under ansvar och moral.
Att tro på att kärleken är störst av allt är främmande för någon, kan vi enas om att ingenting här i livet kommer gratis?

Kalla det naivt att ta ting för givet. Men trygghet, stöd och att våga be om hjälp.

Indirekt eller direkt. För att nå stabilitet och god hälsa bör stå skrivet.

Vi önskar ett system som ger möjlighet till ett värdigt och bra liv. För alla.

Ett liv där det en själv som står vid rodret, håller styrning och hanterar frihet under ansvar. Visste du att vi som individer hanterar ting individuellt? – Folk flest ser inte livet som en dans på rosor – Folk som behöver hälsohjälp bör alltså inte klassas som kriminell.

Begreppet kritisk sjukdom omhandlar exempelvis viss typ av cancer.

Läget är kritiskt, även för den som sliter med rus eller är på väg att handla kriminellt.
Med eller utan silversked i munnen.

Allt kan inte vara lätt. Det är normalt att inse att man inte alltid gjort rätt.

Det i sig kan räcka. Ett behov för at att be om råd och hjälp. Där bör systemet ge råd och hjälp – låt oss få ett slut på att sjukdom straffas!

Som att det att be om råd vore ett problem i sig till och med kriminellt!

Att inte känna kärlek, omsorg. Trots att behovet är där. Den gången, att be om hjälp bör systemet bör fånga upp, hjälpa och vårda. Inte straffa. Stigma, kriminalisering och utfrysning hjälper ingen.

Du menar det? Menar du att den som mobbas i skolan har gjort sig förtjänt av det? Tänk på det.

Men hur hade du definierat den första delen av livet? Och vad ligger egentligen i att göra om och göra rätt när både resurser och dagens system har ett syn som inte tycks visar varken omsorg eller erbjuda stöd eller hjälp utan att en först avtjänat ett straff. Hjälpen är det inte heller någon form för garanti för att du får.

Det är på hög tid att göra om och att göra rätt.

Om inte rätt, så vill vi göra så gott vi kan. För alla människors lika rätt. Till att få hjälp, utan att stigmatiseras, frysas ut och straffas.

 

– Marcus Florén Andersson, St. Hanshaugen Venstre