Alle skal med!

Alle skal med, sier de i AP. Det er vanlige folks tur nå, sier de i AP. Bare ikke de som sliter aller mest. I RB mandag 15. mars 2021, skriver Rune Moen og Svein Magne Berglund fra Lillestrøm AP nemlig det at de ikke kan støtte rusreformen.

Det er øyensynlig to årsaker til dette. 1) det er ikke deres eget parti som har fremmet forslaget og 2) de vil heller ha en reform som gjør mer av det som ikke fungerer.

De skriver så pent om forebyggende tiltak. De samme, som representerer et parti som tre år på rad har stemt ned forslag om Fontenehus i kommunen vår. Fontenehusene tilbyr lavterskeltilbud for mennesker som står i fare for å falle utenfor, eller som ønsker seg inn igjen. Dette er altså i aller høyeste grad et forebyggende tiltak.

De representerer partiet som valgte å la være å støtte et privatdrevet samlingssted for ungdom på Strømmen, fordi kommunen snart skulle åpne et annet tilbud på Strømmen. Ungdommen på Strømmen har fortsatt ikke noe sted å henge, og det er ikke gitt at et nytt kommunalt tilbud nødvendigvis appellerer til de ungdommene som rusreformen kan redde livet til.

Rusreformen vil nemlig redde liv. Dette er bevist. Andre land som har gjennomført liknende reformer, har nemlig et klart fall i antall overdoser, et klart fall i vinningskriminalitet og et klart fall i antall individer som settes på siden av samfunnet.

Rusreformen er et forebyggende tiltak i seg selv. Den allokerer tid og midler fra brukere til bakmenn. Den gir dem som tas med ulovlige rusmidler en ny sjanse i livet. Mer rusreform gir mer forebygging, mer rusreform gir mer hjelp.

Alle skal med! Det er vanlig folks tur nå! Vanlige folk, som sliter litt innimellom. Vanlige folk som trår feil i løpet av livet. Vanlige folk som ikke favnes av det systemet vi har insistert på å tviholde på i altfor mange år. Vanlige folk som blir kriminalisert for at vi ikke klarer å hjelpe dem tidsnok. Rusreformen må vedtas, og den må vedtas nå. Den er allerede langt på overtid.

Leserbrevet sto på trykk i Romerikes Blad 19.03.2021