Venstre på vårrengjøring

Foto: Christina Leverkus

Pandemien setter begrensinger på mye disse dager og den nasjonale ryddedagen som skulle ha funnet sted 13. mars var intet unntak. Kommunens arrangement måtte avlyses. Det er jo veldig forståelig i en tid da kommunen har mer smitte en den har hatt hele pandemien, likevel var det et ønske i lokallaget Sande og Holmestrand Venstre om å gjøre noe. Søppel lar seg jo ikke påvirke av pandemien. Derfor dro lokallaget ut på ryddetur med en Covid-vennlig gruppe på to. Sammenlignet med de hundre tusener av deltagere som bidrar på strandryddeuken er to kanskje ikke av mye betydning, men som det står på nettsidene til Hold Norge Rent så kan selv små aksjoner utgjøre en stor forskjell.

Det var Vammenbukten som fikk ryddebesøk. I løpet av ryddeøkten ble det fort tydelig at her var det mye jobb å gjøre. Det var ikke mulig å få med alt da noe var frosset i bakken, men det styrker bare planer vi allerede har om å få til en større samling for å rydde til høsten. Strandryddeuka har blitt flyttet fra våren til høsten for å unngå at fugler forstyrres i hekkesesongen, men det er fortsatt et ønske om å rydde det som kan ryddes om våren innen 15. april når ferdselsforbudet trer i kraft.

En ødelagt GPS for båt og svært rusten bensinkanne var to av gjenstandene som ble plukket ut av sivet. Det er godt å vite at vi fikk i det minste fjernet dette, selv om det er mye mer som burde gjøres! Vi håper det blir en stor og flotte ryddedugnad til høsten!