Med hjerte for Maridalen


Mangeårig støttespiller for Maridalen og stortingsrepresentant Ola Elvestuen, var først ute med å støtte bøndene, som byrådet ville kaste ut av gårdene sine. Byrådet ble tvunget til å sende saken til bystyret, og der sørget Venstres bystyrerepresentanter for en bred løsning som alle partier sluttet seg til, og som gir trygghet og forutsigbarhet for bøndene i dalen.

Her er det intervju, bilde og video med Ola.

Hør intervjuene her: Kjemper for å få bli på gård og grunn! (nab.no)

Maridalen er viktig for både bydelen og byen, og Venstre vil jobbe videre for å sikre at dalen vår ivaretas.

Saken gjelde forpakteravtalene for bøndene på de ni forpaktergårdene i Maridalen. Bøndene har protestert mot avtaleforslaget som byrådet har lagt frem. Det har tatt syv år å forhandle seg fram til forslaget som foreligger. Siden 2014 har forpakterbøndene fått forlenget avtalene sine med ett år om gangen, etter at de forrige avtalene utløp.

Ola holdt appell og kjørte traktor i protestkollen som ble arrangert til støtte for bøndene, se direkte fra støtteaksjonen (nab.no)

I bystyret forhandlet Venstre med bystyrepartiene i håp om å få en bred løsning som gir trygghet og forutsigbarhet for bøndene. Venstre fremmet to forslag i bystyret. Det ene var et forslag om å utrede salg av gårdene, mens det andre er å gi neste generasjon fortrinnsrett til å overta forpakteravtalene. Forslaget om å gi neste generasjon fortrinnsrett fikk tilslutning fra alle partiene i bystyret, og forslaget om å utrede salg fikk også flertall.

– Dette har vi jobbet for, og nå har vi fått solide flertall. Dette er svært hyggelig, nå er det et bredt flertall om forpakteravtalene, uten at det blir flere omkamper, noe som er bra for forpakterne, sier Odd Einar Dørum (V) til Nordre Aker Budstikke.

Bystyret kom Maridalen-forpakterne i møte (nab.no)

Monica Tjelmeland, bydelslagsnestleder