Kompensasjons-, stimulerings- og frivillighetsmidler til kultur og idrett i Trøndelag

(Foto: Dreamstime.com)

Det er Kulturrådet som behandler kompensasjon- og stimuleringssøknader. Det er i flere runder gitt kompensasjons- og stimuleringsmidler til kulturlivet i Trøndelag som følge av pandemien. På kompensasjonsordningene for 2020 har aktører i Trøndelag så langt fått utbetalt 84,5 millioner kroner, fordelt på 173 søkere.

Den er inndelt i perioder, og så langt er ordningene for mars-april og for mai-august helt ferdigbehandlet, samt en god del søknader på ordningen for september. Ordningen for oktober-desember hadde søknadsfrist 1. mars. På stimuleringsordningen for 2020 har aktører i Trøndelag fått 49,5 millioner i tilskudd, fordelt på 120 søkere. Ordningen gjaldt fra oktober-desember og er ferdigbehandlet.

I tillegg har det gått 3,1 millioner kroner i midlertidige kunstnerstipender til Trøndelag, gjennom en ekstrabevilgning fra Kulturdepartmentet sist sommer. Dette er fordelt på 31 kunstnere i Trøndelag.

Den nye potten på stimuleringsmidler er nettopp ferdigbehandlet. Til aktører i Trøndelag er det total tildelt ca 20 mill, av en søknadssum på 29 mill. Der søkere har fått mindre enn de søkte om er det stort sett fordi de har søkt på flere arrangementer i samme søknad, og bare fått støtte til noen av dem, ifølge Kulturrådet.

Frivillighetsmidlene

Det er Lotteri- og Stiftelsestilsynet som tildeler frivillighetsmidler til kultur og idrett. Tilsynet baserer inndelingen av søknader etter kategorier i Frivillighetsregisteret. Vedlagte oversikt fra februar er ikke helt fullstendig fordi på dette tidspunktet var ikke tilsynet ferdig med søknadene i krisepakke 3, blant annet større søknader som Rosenborg og Steinkjerfestivalen.

Av hittil utbetalt 2,046 milliarder kroner på landsbasis har Trøndelag mottatt 191,3 mill. kroner. Idretten har av dette mottatt 60 %, 114,6 mill. kroner og kultur/kunst 18 %, 33,5 mill. kroner. På landssnitt har idretten mottatt 61 % og kultur/kunst 15 %

Vedlagt fullstendige oversikter:

  1. Kompensasjonsmidler fram til oktober
  2. Stimuleringsmidler oktober-desember
  3. Kunstnerstipend
  4. Stimuleringsmidler vår
  5. Frivillighetsmidler