Uttalelse: St. Hanshaugen Venstre vil gjøre det enklere å velge elektrisk bildeling!

Foto: Kevin Johnsen

St. Hanshaugen Venstre vil gjøre det enklere å velge elektrisk bildeling!

St. Hanshaugen Venstre har som mål at flest mulig bruker kollektivtransport, sykkel eller gange når de ferdes i bydelen og byen vår. Derfor vil vi prioritere fotgjengere, sykkel, kollektivtransport og nyttetransport i indre by. Samtidig lever vi forskjellige liv, og for mange av oss vil det noen ganger være behov for tilgang på bil. Enten om det er en stasjonsvogn når vi skal til fjells, en varebil når vi flytter, eller en småbil når vi besøker slektninger.

På grunn av økonomiske, klima og miljøhensyn, velger Oslos borgere og forretninger å benytte seg av bildelingstjenester i økende grad, i stedet for å eie egen bil. I bydel St. Hanshaugen, med høy befolkningstetthet og få parkeringsplasser ledig, er vi blitt den bydelen i Oslo med flest bildelere i hele landet!

Samtidig mener St. Hanshaugen Venstre at tilretteleggingen fortsatt ikke er raskt nok, og i takt med endringene flere av oss allerede er i gang med.

Etter samtaler med Bilkollektivet og Hyre, to av landets største leverandører av bildeling, har vi fått innspill og bekreftelse på hvordan vi kan gjøre mer for tilrettelegging av bildeling; spesielt med null-utslippsbiler.

Dersom vi skal lykkes med skifte inn i grønn delingsøkonomi, må vi gjøre mer for tilgjengeliggjøring av parkeringsplasser. Særlig gjelder dette tilgang på lading i sentrum. Plassene som tildeles i dag er i alt for stor grad uten tilgang til lading, og i områder med for lite markedspotensiale. Altså ikke der trengselen og behovet er størst. Dette er viktig for at bildelingen hovedsakelig kan foregå med null-utslippsbiler. Samtidig vil en prioritering av plasser innenfor ring 2 gjøre det enklere for flere borgere og bedrifter å benytte seg av bildeling. Kommunen/bymiljøetaten har riktignok allerede en løsning for søknad og tildeling av plasser i dag, men prosessen går for tregt og plassene er for dyre( 2x prisen av en vanlig plass).

Elbilfordelene som gjør at det er billig å kjøpe utslippsfri bil privat, virker ikke for bildelere. Elbiler er ofte dyrere enn tilsvarende fossilbiler. Tiltak som momsfritak når man kjøper elbiler, gjør det likevel til et rimeligere alternativ. Problemet er at de som deler bil må betale merverdiavgift på leien, mens private slipper dette. Det gjør bildeling 25% dyrere enn det hadde behøvd å være. På langtidsutleie har man funnet løsninger på dette. St. Hanshaugen Venstre mener derfor at de samme fordelene også må utvides til å gjelde korttidsutleie under 30 dager. På denne måten vil det både være mer lønnsomt for selskapene å prioritere elbiler og enklere for bildelere å velge elektrisk.

St. Hanshaugen Venstre vil at det skal lønne seg for privatpersoner og bedrifter å velge null-utslipp og at det tilrettelegges bedre for overgangen til grønn(ere) bildeling.

St. Hanshaugen Venstre vil:

  • jobbe for fritak for merverdiavgift for utleie av el-biler under 30 dager.
  • prioritere å gi raskere tilgang til oppstillingsplasser, spesielt innenfor ring 2
  • jobbe for å opprette nye ladeplasser slik at minst 50% av plasser tildelt for bildeling har ladetilgang
  • redusere kostnaden for oppstillingsplasser med ladetilgang