Min kropp – min frihet – mitt ansvar

Jacksin David /pixabay.com

Dette er en ubehagelig sannhet – men en viktig og uunngåelig sannhet: Alle som er født skal dø. Du skal dø. Din kjære skal dø. Dine foreldre, dine søsken. Dine barn. Alle skal før eller siden dø. Spørsmålet om død og aktiv dødshjelp er ikke et spørsmål om hvorvidt du skal dø, men et spørsmål om hvordan du skal dø. Dødshjelp handler om å hjelpe folk til å forlate livet på en verdig måte og på et tidspunkt som passer dem. Vi mener det er på tide at Venstre tar inn utredning av assistert selvdød og aktiv dødshjelp i sitt stortingsprogram for perioden 2021-2025. Vi bør vise folk tilliten det er å bestemme over eget liv, og dermed egen død. Norges eldste og mest sosialliberale parti bør ta denne ballen.

Å ha ansvar, å kunne bestemme over eget liv, er et prinsipielt liberalt standpunkt. Men når begynner denne friheten? Når slutter den? Min frihet slutter der din begynner. Din frihet slutter der min begynner. Det er i dette skjæringspunktet de liberale dilemmaene befinner seg. Dilemmaer som omfatter det å bestemme over egen kropp. Hvem bestemmer over en alvorlig syk kropp?

Vi mener retten til å bestemme over egen kropp slutter når livet tar slutt. Ikke ett sekund før. Din kropp er bare din. Derfor mener vi at det er du som bør bestemme når og hvordan ditt liv tar slutt. Ingen skal tvinge deg til å dø før du ønsker, og ingen skal holde deg i live, dersom du synes nok er nok.

Det gjør inntrykk når alvorlige syke tar deg i hånden og lurer på om de ikke snart skal få slippe. Det gjør inntrykk når du opplever at mennesker du er glad i sultes til døde, fordi de ikke lenger ansees som kapable til å leve mer enn noen få timer eller dager videre. Det er brutalt å oppleve at alvorlig syke skriker i smerte på tross av store doser morfin. Samtidig florerer det med selvmordsguider på nett.

Det gjør vondt å vite at pårørende kan dømmes for drap, dersom de bistår en kjær med å få oppfylt ønsket om å dø. Det gjør vondt å vite at ønsket i dag kan innvilges dersom man har råd til det. Døden må ikke bli et klasseskille.

I forrige landsmøte, vedtok vi et stort skritt i riktig retning. Ordrett står det: “Respekten for menneskets integritet fordrer at det er mennesket selv som fatter beslutningene om eget liv og egen kropp, så lenge det er helsemessig beslutningskompetent og fri fra ytre press…” Vi har altså allerede sagt et delvis prinsipielt ja til aktiv dødshjelp. Nå må vi ta skrittet fullt ut og programfeste oppstart av arbeidet med en endring i lovverket.

Arjo van Genderen, leder Viken Venstre
Margrethe Prahl Reusch, nestleder Viken Venstre og Viken Venstrekvinnelag, leder Lillestrøm Venstre