Hvem bør motta Vestfold og Telemark Venstres miljøpris for 2021?

Kake til miljøprisen 2020, Kåre Pettersen

Kom med kandidatforslag til Vestfold og Telemark Venstres miljøpris!

Vestfold og Telemark Venstre viderefører også i 2021 tradisjonen med å dele ut den årlige miljøprisen til en verdig kandidat.

I statuttene heter det at prisen kan gis til arbeid som motvirker klimaendringer og lokal forurensning, til sikring og vern av naturen, til sikring av friområder, samt tiltak som fremmer vern av vårt økosystem.
Prisen, som i år vil bli utdelt for 14. gang, kan utdeles til enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, firmaer eller etater som har gjort en særlig innsats for miljøet – i vid forstand – det siste året eller over lang tid.

For at forslag skal bli vurdert må det gis en god og kort begrunnelse.

Forslag til kandidater sendes via dette skjema som ligger i denne linken:

https://forms.gle/gNPpuzBMYaBzWC5u9

Dersom det skulle være spørsmål knyttet til miljøprisen kan nestleder i fylkesstyret i Vestfold og Telemark Venstre, Kåre Pettersen kontaktes på e-postadresse: [email protected] eller telefon 990 22 385.

Frist for å sende inn forslag av aktuelle kandidater til miljøprisen er 23. mai 2021 kl 22:00.
Miljøprisen for 2021 vil bli utdelt på et arrangement knyttet opp til en markering i forbindelse med verdens miljødag.

Vi kommer tilbake til nærmere tid og sted for dette senere.

Fra overrekkelsen av miljøprisen 2020 til OiW Process på Herøya

Tidligere prisvinnere av vår miljøpris:

2020 OiW Process

2019 Bjørn Strandli, nasjonalparkforvalter Færder nasjonalpark
2018 Greve Biogass
2017 Sandefjord Søppelplukkerlag
2016 Ragnar Syvertsen og Ilene Våtmarksenter
2015 Jordvern Vestfold
2014 Vestfold Mat SA
2013 Norges Jeger og Fiskerforbund Vestfold
2012 Fretex
2011 Alexandra Hauge
2010 Karl Hagelund, tidl. naturverninspektør hos fylkesmannen
2009 Skjærgårdstjenesten
2008 Den norske Turistforening i Vestfold