Styret i Tønsberg Venstre 2024-2025:

Leder: John-Kåre Krokene
Organisatorisk nestleder: Kåre Pettersen
Politisk nestleder: Anne Berger
Økonomiansvarlig: Kjell Olav Kaland
Styremedlem: Inez Isabel Arnesen
Styremedlem: Thomas Bendixen
Styremedlem: Trine Ellefsen.
Vara: Erling Kvernevik
Vara: Oscar Madsen Solevåg
Vara: Jan Håkon Håkonsen
Vara: Aina Dahl

Kommunestyregruppe:
Håvard Bettum
Trygve Børsting