Venstre i fylket støtter fullt ut prosjektet «Fra togspor til turvei»

Fra v.: Kari-Lise Rørvik, Jan Erik Dalene, Geir Mjøen, Kåre Pettersen Carl-Erik Grimstad deltok også på møtet, Kari-Lise Rørvik

Mandag denne uka møtte representanter fra styret i ressursgruppa «Fra togspor til turvei» Venstres folkevalgte fra alle tre nivåer; storting, fylkesting samt kommunestyrer (både Porsgrunn og Larvik) ved Farriseidet.

Grunnen til møtet var for å gi klart uttrykk for støtten til den jobben ressursgruppa gjør for å sikre en turvei på den gamle jernbanetraseen mellom Larvik og Porsgrunn.

Venstre er klar på at en turvei gjennom dette idylliske landskapet vil bety mye for friluftslivet i vår region, men også som en turvei av nasjonale dimensjoner.

Fra Venstres folkevalgte var det viktig å få fram at kommunene må sikre seg eiendomsretten til den tidligere traseen. Selv om ikke hele traseen blir ferdig på kort tid, er det nå i sommer eiendomsretten til den tidligere traseen avgjøres.

Vi har forståelse for at kommunene kan være avventende siden flere har dårlig erfaring med å ta over statlig eiendom hvor kommunene vil kunne havne i en posisjon med stort økonomisk ansvar.

Det er derfor viktig at BaneNor Eiendom, som er dagens eier, kommer opp med et større økonomisk bidrag. Uansett må BaneNor ta et større ansvar og bidra med flere kroner for å sikre traseen bedre.

Fra Venstre mener vi mulighetene til å søke om midler fra stat, fylke og det private næringsliv vil se langt lysere ut når eierskapet til selve traseen er i kommunale hender.

Et slikt turveiprosjekt berører så mange områder at alt bør ligge til rette for å få til et bredt spleiselag. Her er det muligheter til både tippemidler, friluftsmidler og støtte gjennom ulike direktorater som typisk omhandler miljø, samferdsel, næring, helse og kultur.

Fra Venstre ber vi alle politiske partier være med på å sikre at dette ikke glipper. Skulle det skje vil det være en stor skandale.

Oppslag Østlands-Posten 15.05.21

Saken er også omtalt i Østlands-Posten 12.05.21.

Her kan du også lese om Venstres støtte til ressursgruppa «Fra togspor til turvei».