Kronikk: Venstre er på lag med oppstartsbedrifter og vekstvirksomheter

Vi i Venstre vil fortsette å støtte opp om både nyskaping i etablerte bedrifter og oppstartselskaper. For Venstre handler næringspolitikk om å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape sin egen arbeidsplass. Det jobber Venstre for hver dag. Infografikk: Venstre

For Venstre handler næringspolitikk om å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape sin egen arbeidsplass. Derfor vil vi fortsette å støtte opp om både nyskaping i etablerte bedrifter og oppstartselskaper.

Kronikk av: Kjartan Alexander Lunde (V), Stavanger Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 31. MAI 2021

Kjartan Alexander Lunde, Statssekretær for Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Når en krise setter brems på samfunnet, merkes det spesielt godt for nyetableringer. Både fordi den generelle handelen går ned og fordi investorene blir mindre villige til å ta risiko og investere egne penger. Det er uheldig, da oppstartsbedrifter og vekstvirksomheter er avhengige av at kunder og investorer ikke sitter på gjerdet.

I en slik situasjon er det viktig at vi har en politisk ledelse som er villige til å trø til med vitamininnsprøytninger i næringslivet, når den naturlige markedsdynamikken stopper opp. At det er stille i gatene, betyr nemlig ikke at det trenger å være stille på idéfronten. Snarere tvert imot. Venstre mener også det har en selvstendig verdi å støtte nyetableringer, fordi de av natur er fleksible og tenker fremover.

Fra starten av pandemien var Venstre og resten av regjeringen klare på at vi ikke kunne la innovasjonsaktiviteten i næringslivet vårt få stoppe opp. Derfor har vi giret opp satsningen på oppstarts- og vekstbedrifter i løpet av året som er gått. Dette fordi vi vet at disse bedriftene kan bli viktigere enn noen gang, når verden åpner opp igjen.

I årene fremover vil Norge være helt avhengig av gründernes skaperkraft og satsningsvilje. De som har klart å omstille seg, de som har klart å bruke krisen til å utvikle nye løsninger og idéer – de kan og vil lede vei.

Vi vet at mange gründere har hatt det tøft i året som har gått. Vi vet at mange hadde jobbet lenge med å realisere idéer, og fikk den verst tenkelige starten. Det er smertelig og derfor har vi i tillegg til de generelle nasjonale støtteordningene også tildelt kommunene ekstraordinære milliardbeløp som har vært øremerket slik at kommunene har kunnet dele ut støtte til lokale bedrifter som sliter som følge av pandemien.

Stavanger kommune har fått tildelt over 60 millioner kroner alene, og i tillegg har vi i Venstre sammen med Høyre, Frp, KrF og Pp i kommunestyret foreslått å styrke den potten ytterligere med lokale midler fra det formidable skatteoverskuddet Stavanger fikk inn i 2020.

Venstre fører en slik politikk fordi vi vet at mange gründere innen reiseliv og sesongbedrifter hadde et lovende år foran seg, med nye spennende tilbud, men fikk kundegrunnlaget revet bort. Det kan vanskelig tenkes noe mer demotiverende enn å satse mye, for så å se at selve rammen for å lykkes er forandret. Og krisen har dessverre slått beina under mange. Ikke alle bedrifter, konsepter eller idéer tåler et helt år med relativ inaktivitet.

Takket være de statlige ordningene Venstre har innført i regjering har hele 12.170 oppstartsbedrifter fått støtte. Mange av disse fra Stavanger-regionen. Flertallet av bedriftene benyttet seg av de generelle statlige koronatiltakene, som kompensasjonsordningen. Andre har permittert ansatte i løpet av perioden, og har fått støtte av til å dekke lønnsutgifter. Dette viser at de statlige ordningene har vært verdifulle for de som er i en sårbar oppstartsfase.

Det jeg først og fremst vil trekke frem, er imidlertid viljen vi har sett hos så mange oppstartsbedrifter og vekstvirksomheter til å se på de spesielle omstendighetene som en mulighet for videreutvikling og omstilling. De har satset på forskning og innovasjon, på å bygge langsiktig kompetanse. Og de har kunnet gjøre det fordi regjeringen har støttet dem.

I mars 2020 lanserte Venstre i regjering en egen pakke rettet mot nettopp gründere og vekstbedrifter, på nær 5 milliarder kroner. Den inkluderte blant annet 2,6 milliarder kroner i tilskudd til unge vekstbedrifter, hvorav innovasjonstilskudd utgjorde 2,1 milliarder kroner og 500 millioner kroner gikk til økt etablerertilskudd. Disse rammene var så godt som brukt opp ved utgangen av 2020, og innovasjonstilskuddet videreføres derfor nå med nye 600 millioner kroner. I tillegg ble rammen for innovasjonslån i 2020 økt fra 1.4 mrd. til 3 mrd. kroner. For 2021 viderefører vi samme beløp.

Dette er kjempeviktige tiltak! Så lenge Venstre sitter i regjering vil vi fortsette en aktiv politikk for å støtte oppstartsbedriftene og vekstbedriftene våre. Både mens pandemien fortsatt pågår, og etterpå.

Tenk om vi også kunne hatt offensive lokale myndigheter som var villige til å bruke av det lokale økonomiske handlingsrommet man har når man går med rekordoverskudd i egen kommune! I 2023 er det nytt kommunevalg, og da vil Venstre gå til valg på en enda bedre og mer aktiv næringpolitikk også for Stavanger kommune.

Enn så lenge må vi klare oss med de statlige tiltakene. Mesteparten av den statlige finansielle støtten til gründere forvaltes av Innovasjon Norge. I 2020 ble støttebeløpet til oppstartsbedrifter doblet! Gjennom hele koronaperioden har Innovasjon Norge rapportert om rekordmange søkere og imponerende prosjekter, på internasjonalt nivå.

Dette bildet gir grunn til optimisme. Det viser at mulighetene som bedrifter og myndigheter sammen har sett i denne unntakstilstanden, kan bringe frem prosjekter som man ellers kanskje ikke ville våget å satse på. Prosjekter med fremtidsperspektiv og internasjonalt potensial. Prosjekter med kraft til å skape forandring.

Derfor er det gode nyheter! Ikke bare at så mange oppstartsbedrifter og vekstvirksomheter har klart seg relativ bra. Ikke bare at så mange har omstilt seg, satset videre på utvikling og innovasjon. Men at også takten i nyetableringer har skutt fart.

Vi må 15 år tilbake i tid for å finne like mange nyetableringer som i januar og februar i år. Det sier noe om at krisen ikke har tatt luven av pågangsmotet og kreativiteten. Snarere tvert imot. Vi i Venstre vil fortsette å støtte opp om både nyskaping i etablerte bedrifter og oppstartselskaper. For Venstre handler næringspolitikk om å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape sin egen arbeidsplass. Det jobber Venstre for hver dag.