Trøndelag Venstres første miljøpris til to superverdige vinnere!

Elkem AS Thamshavn er en av to verdige vinnere av årets miljøpris fra Trøndelag Venstre., foto: Trondheim Havn, via Wikipedia.no

Gratulerer med verdens miljødag! Vi i Trøndelag Venstre feirer med å dele ut vår aller første miljøpris, og den går til to bedrifter som begge har gjort en sterk innsats for å minske både eget og andres klimafotspor, både lokalt og regionalt. I den anledning blir det to fysiske prisutdelinger, hvor den første av disse blir i Rørvik allerede førstkommende mandag (7. juni), mens den andre må avventes til August grunnet den usikre smittesituasjonen sør i fylket. Her kommer en kjapp presentasjon av de to vinnerne:

Oppdretternes Miljøservice arrangerer blant mange andre tiltak strandrydding, både grunnet dets direkte klimagevinst, men også som en mulighet til å vekke miljøengasjement hos de yngre. foto: Brian Yurasits, @brian_yuri på unsplash.com

Oppdretterneres Miljøservice AS, Nærøysund Kommune

Den ene prisen går til Oppdretternes Miljøservice grunnet deres viktige arbeid i å fremme miljøtiltak for oppdrettsnæringen i sitt område, samt flere andre tiltak med sterk miljøgevinst. Bedriften driver blant annet med skolering og rydding med hjelp av skoleelever, noe som i 2020 bidro til at 100 tonn søppel og 700 liter spillolje ble samlet inn til miljøets gode, samt driver frem flere andre gode ideer og tiltak som følger opp og kompletterer en god klima- og miljøpolitikk. Dette gjør lokalbedriften til en sterkt aktør for miljømessig fremgang ikke bare lokalt, men også til en inspirator for nasjonal fremgang. Derfor blir Oppdretternes Miljøservice utpekt som en av to bedrifter som får Trøndelag Venstres miljøpris i år, sammen med Elkem Thamshavn i Orkland.

“Venstre har vært pådriver for den store økningen av midler mot marin forsøpling og plast i havet i årevis. Arbeidet denne prisvinneren har gjort er formidabelt, og vi i Venstre heier på opprydningen.”

– Stortingsrepresentant André N. Skjelstad om Oppdretternes Miljøservice AS

Elkem AS Thamshavn, Orkland Kommune

Den andre verdige bedriften som mottar Trøndelag Venstres miljøpris er Elkem Thamshavn i Orkland. Elkem har gjennom sin historie vært en stor utslippsfaktor, og i sin tid bidratt til store utslipp, men har gjennom mange års arbeid greid å snu bedriften fra en miljøversting til et klimafyrtårn. Gjennom utbyggingen av moderne renseanlegg har de kuttet utslippene av røyk og støv med hele 99,7 %, og de har gjennom innovative metoder greid å gjenbruke mellom 25 og 30 % av energien som trengs i den ellers sterkt energikrevende silisiumproduksjonen. De har også klart å kutte utslipp av røyk og støv til anslagsvis 50 %, noe som sterkt har forbedret arbeidsmiljøet, og fortsetter den dag i dag satsingen med å redusere CO2-utslippet enda mer. Dette gjør Elkem til en regional foregangsbedrift som med sine klare miljøinvesteringer gjør seg vel fortjent til utdelingen av Trøndelag Venstres miljøpris.

“Elkem Thamshavn har gjort seg vel fortjent til denne prisen med sitt målrettede arbeid der de viser for andre bedrifter at miljøarbeid er økonomisk lønnsomt for bedriften samtidig som det er godt for både naturen og miljøet.”

– Stortingsrepresentant Jon Gunnes om Elkem Thamshavn

 

Vil du ha mer info om vinnerne? Interessert i utdelingen? Send oss en mail!

For henvendelser om prisen og utdelingen til Oppdretternes Miljøservice AS, så send en mail til bjorn-[email protected]

For henvendelser om prisen og utdelingen til Elkem AS Thamshavn, send en mail til [email protected]