Gledelig bredbåndsløft i revidert statsbudsjett

– Det er gledelig og svært viktig at det nå kommer 100 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging i distriktene i revidert nasjonalbudsjett. Med dette blir det totalt bevilget 364 millioner kroner til bredbåndsutbyging i 2021. Venstre har som mål at alle i Norge skal ha tilgang til raskt bredbånd innen 2025. Nå er dette målet i sikte.

Nå er vi godt på vei mot Venstre sitt mål om at alle skal ha tilgang på bredbånd innen 2025, sier Trine Noodt

Det sier Trine Noodt, 1. kandidat for Venstre i Finnmark valgdistrikt i forbindelse med at det er enighet mellom regjeringspartiene og Frp på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett for 2021.

– Det er også godt nytt for folk og næringsliv i distriktene at ferjetakstene blir redusert med 25%, og at det blir satt av 100 millioner kroner ekstra til drift og vedlikehold av riksvegnettet. Regjeringen viser igjennom praktisk politikk at en tar distriktene på alvor, og iverksetter tiltak som gjør det bedre å bo i distriktene.

– Jeg er også glad for at det nå kommer 300 millioner kroner ekstra til kommunene for å hjelpe lokale bedrifter som er rammet av koronakrisa. Vi vet at mange bedrifter spesielt innenfor reiseliv, servering og tilsvarende næringer i Finnmark trenger bistand etter den tøffe tida de har vært igjennom. Venstre har vært en pådriver for å få satt av koronamidler som kan brukes lokalt rundt om i landet til å hjelpe næringslivet, og med denne nye bevilgningen blir kommunene satt enda bedre i stand til å gi hjelp som treffer rett lokalt, sier Trine Noodt.

Økt satsing på psykisk helse og rusbehandling er en viktig sak for Venstre i avtalen om revidert nasjonalbudsjett. Totalt settes det av 450 millioner kroner ekstra til psykisk helse og rusbehandling. Blant annet styrkes BUP (Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker) med 150 millioner kroner, voksenpsykiatrien med 100 millioner og kommunene får 65 millioner til å styrke tiltak mot barn og ungdom som sliter med psykiatri og rus.