Til innhold
Tommy Hæggernæs, Trine Noodt og Jeanette Kristiansen., Foto: Trine Noodt

Vi tar Alta framover

Trivsel og tillit er viktige verdier. Vi tror at når mennesker føler seg inkludert og respektert, oppstår det samhørighet og innovasjon som kan forandre samfunn. Vi vil bygge et samfunn der alle blir hørt, der et mangfold av idèer og perspektiver får blomstre!

Dagens skolemønster passer perfekt til den langstrakte byen Alta er. Elevene kan gå eller sykle til skolen sin, som er en del av et nærmiljø der folk kjenner hverandre og nettverk dannes. Dette mener Venstre er verdier det er verdt å ta vare på. Vi vil derfor ruste opp alle skolene.

Boligmarkedet i Alta er prekært, og vi mangler både boligtomter og utleieleiligheter. Venstre vil gjøre noe med dette, og vil etablere et kommunalt tomteselskap som kun skal jobbe med å frem skaffe byggeklare tomter i stor skala. Vi vil også øke bruken av startlån radikalt, slik at flere får mulighet til å ta opp lån til egen bolig.

Alt for mange eldre venter i kø på en sykehjemsplass, og pårørende får ikke den avlastningen de så sårt kunne ha trengt. Vi må derfor snarest bygge ut Alta omsorgssenter med flere sykehjemsplasser. Vi kan heller ikke godta at Altas befolkning har 2 timer til sykehus, med et ofte vinterstengt Sennaland. Finnmarkssykehuset må ta i bruk alle 20 sengeplasser og kampen for fødeavdeling og akuttilbud fortsetter!

Dette kan du lese mer om i programmet vårt. Godt valg!

Våre viktigste saker.

 • Nei til elektrifisering av Melkøya

  Venstre sier nei til elektrifisering av Melkøya med strøm fra land, men ønsker karbonfangst og lagring (CCS). Dette vil kutte klimagassutslippet ved Melkøya med 2% av Norges samlede utslipp, samtidig som ny kraft kan gå til bedrifter og verdiskaping i fylket. Vi vil legge høyspentlinjer i jord, og plassere nye vindkraftanlegg til havs, utenfor viktige fiskefelt.

 • Skole i nærmiljøet!

  Venstre tar kampen for nærskolene! Vi har gode skoler i Alta, med gode resultater. Nærskolene betyr mye for et godt oppvekstmiljø, og vi vil ivareta muligheten elevene har til å gå og sykle til skolen. Små og oversiktlige skolemiljøer sikrer god læring. Nå må fokus være å oppgradere byggene, slik at alle elever får gode skoler med godt innemiljø.

 • Bolig for alle

  Vi vil ha 500 eneboligtomter og etablere et kommunalt tomteselskap som skal fremskaffe store byggeklare boligfelt. Vi vil øke bruk av startlån betraktelig, så flere får mulighet til å skaffe seg en egen bolig.
  Vi vil også å prøve ut småhus-konseptet i større skala.

 • Sykehus til Alta

  Vi fortsetter kampen for et sykehus til Alta, med fødeavdeling og akuttilbud. Klinikk Alta må ta i bruk alle 20 sengeplasser, og det må ansettes flere spesialister som jobber fast i Alta. Pasienter må sendes direkte til UNN når det er der de skal behandles, uten omvei!

 • Eldreomsorg

  Alle eldre som trenger en sykehjemsplass skal få det. Vi må derfor bygge ut AOS raskest mulig (54 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger). Eldre må få tilbud om en meningsfull hverdag, om de bor på institusjon og hjemme. Pårørende må få bedre avlastning, og vi må rekruttere flere til omsorgsyrket.

 • Redd Altalaksen!

  Pukkellaks må stoppes og vi krever at myndighetene finansierer fiskefeller i Altaelva. Føre-var-prinsippet må gjelde all bruk av natur og det må bli enklere leve miljøvennlig. Vi vil at Vefas deler ut egne poser til restavfallet, slik at en slipper å kjøpe plastposer i butikkene.

 • Psykisk helse

  Vi vil ha Fontenehus i Alta, og gjøre et krafttak for psykisk helse. Fontenehus er et lavterskeltilbud der mennesker, i samarbeid med hverandre, får hjelp til å komme seg tilbake til samfunnet og får bedret sin livskvalitet.

Våre folk.