Hjelp, ikke straff

Vi støtter rusreformen fordi straff skader mennesker som sliter med rus.

Vi støtter rusreformen fordi straff ikke virker forebyggende, slik mange av oss i mange år har håpet på.

Vi støtter rusreformen fordi vi lytter til de som står i det. Folk som har møtt strafferegimet og erfart hvordan det virker mot sin hensikt.

Ida Gudding Johnsen (1. kandidat for Nordland og Venstre) Og Anja Johansen (leder Nordland Venstre og statssekretær i Kunnskapsdepartementet). Foto: Simen I. Vangen.

Vi støtter rusreformen fordi det ikke finnes kunnskap som viser at et strafferegime fører til lavere forbruk av ulovlige rusmidler.

Vi støtter rusreformen fordi tilgjengelig kunnskap viser at straff stigmatiserer, fører mennesker som sliter lenger bort fra hjelpen de kunne fått, og fordi dette går hardest ut over de som har få ressurser.

Vi støtter rusreformen fordi WHO (Verdens Helseorganisasjon), FN, Psykologforeningen, FO, Advokatforeningen, brukerorganisasjonene, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Riksadvokaten, Forandringsfabrikken og mange, mange flere gjør det, og begrunner det på en solid måte.

Vi støtter rusreformen fordi erfaringer fra andre land viser at det fungerer.

Vi støtter rusreformen fordi Norge har særlig høye overdosetall, og det kan vi ikke la være å ta tak i. I Portugal sank overdosene betydelig etter at de avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika.

Vi støtter rusreformen fordi vi er mer bekymret for de som sliter med rus enn for de som ikke sliter.

Vi støtter rusreformen fordi vi ønsker at våre ungdommer skal møtes med hjelp om de får problemer med rus.

Vi støtter rusreformen fordi mindreårige fremdeles vil ivaretas ved at barnevernet kan kobles på og foreldrene innkalles til møte med rådgivningstjenesten.

Vi støtter rusreformen fordi et samfunn uten rus er en utopi og krigen mot enkeltmennesker og enkeltmenneskers rusbruk er feil bruk av politiets ressurser. Vi kan ikke møte mennesker som skader seg selv, med straff.

Vi støtter rusreformen fordi politiet, med all respekt, ikke er de beste til å følge opp ungdom som sliter med rus. Mange av politiets forebyggingstiltak mangler dokumentert effekt og rusreformutvalgets utredning viste at de også kan virke mot sin hensikt.

Vi støtter rusreformen fordi straff er samfunnets strengeste reaksjon på uønsket adferd og må være velbegrunnet. Alle utvalg som er satt ned for å se på det juridiske grunnlaget for dette har kommet til at straffen bør fjernes.

Vi støtter rusreformen fordi vi ikke kan straffe folk for sikkerhets skyld.

Vi støtter rusreformen fordi den gjør det lettere å be om hjelp.

Vi støtter rusreformen fordi den gjør det lettere å hjelpe.

Vi støtter rusreformen fordi det er vår tids viktigste sosiale reform, og fordi den bygger på likhet for loven som er en bærebjelke i den moderne rettsstaten. Det er rystende at Arbeiderpartiet går imot dette prinsippet.

Vi støtter rusreformen, og skulle ønske at Arbeiderpartiet gjorde det samme. I stedet har de valgt å gå med Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Krf (som også er imot), i et kunnskapsløst og demagogisk forsvar av straff og skremselspropaganda som hører fortiden, spanskrøret og formynderstaten til.