Til innhold
Trine Noodt og Isak Ole Hætta, Foto: Noodt

Vi tar Finnmark framover!

Det gode liv i Finnmark leves på ulike vis. Mulighetene til å skape noe nytt, nærhet til naturen, til tradisjoner og til hverandre er noe av det som får folk til å trives i Finnmark.

Vi tar klima og miljø på alvor – og valgene vi tar idag vil avgjøre om de neste generasjoner får muligheten å oppleve frisk luft, levende liv i havet og en dyrkbar jord. Klimakrisen utfordrer gårdagens løsninger, og vi må ha en storstilt omstilling av industri og samfunnet forøvrig, til å bli mer miljøvennlig og bærekraftig.

Vi vil legge tilrette for nyetableringer, grundere og nye statlige og offentlige arbeidsplasser.

Vi vil ha et samfunn som bryr seg om den enkelte innbygger og tar ansvar for de som sliter. Vi må legge til rette for gode lokalsamfunn å bo i for alle generasjoner.

Venstre skaper frihet og muligheter for alle!

Venstre er et sosialliberalt parti som tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å skape en god tilværelse for seg og sine omgivelser. Vi tror på sterke fellesskapsløsninger, der også private initiativ er med på å skape valgfrihet og et mangfoldig samfunn.

 • Vi skal løse klimakrisen

  Vi skal omstille samfunnet til et miljøvennlig samfunn med ny industriutvikling, ny teknologi og nye utslippsfrie løsninger. Vi vil bygge ut ladestasjoner, beholde elbilfordeler, ta kampen mot plast i naturen og sørge for at Norge kutter klimagassutslipp.

 • Ta vare på naturen

  Ren natur , frisk luft og rent hav til de neste generasjoner! Venstre sier nei til Davvi vindkraftverk. Vi vil ha en bedre rovviltforvaltning av hensyn til reindrift og beitenæring, og vi tar kampen mot pukkellaksen. Oppdrettsanlegg må over i lukka anlegg.

 • Trygghet for deg og dine

  Alta må få et sykehus med føde- og akuttavdeling. Det skal være trygt å bo i Finnmark, også på små steder. Beredskapen må styrkes med ambulanse og helikopter. Rusavhengige skal få hjelp, ikke straff. Pasienter skal ha raskeste reise hjem.

 • Her vil vi bo

  Førstegangskjøpere skal slippe egenkapital og dokumentavgift på bolig. Jobber du i staten skal du få ta med deg jobben og bo hvor du vil. Alle skal ha bredbånd innen 2025. Grundere og småbedrifter må få bedre rettigheter.

 • Utdanning gir nye muligheter

  Vi vil gi gratis barnehage og SFO for de som trenger det, og omfordele barnetrygden. Lovfeste rett til samisk barnehageplass. Desentralisert utdanning gir flere mulighet til ny kompetanse. Styrke UiT sin tilstedeværelse i Finnmark.

Våre folk