Jeg er klar

Avisa Nordland etterlyser modige politikere som kan sette foten ned for norsk oljevirksomhet og gjennomføre en fremoverlent klimapolitikk som monner.

Det er svært positivt at AN nå tar tydelig standpunkt om oljenæringens framtid. Dette er, meg bekjent, nye toner. Men i likhet med oljebransjens egne organ, IEA, slår nå stadig flere fast at fremtiden er fornybar.

Produksjon av påviste olje- og gassressurser innenfor allerede tildelte lisenser vil sørge for et høyt produksjonsnivå på norsk sokkel i flere tiår. Verden har allerede funnet mer fossil energi enn klimaet tåler at vi utvinner. Derfor må vi slutte å lete etter mer olje og gass og ikke tildele nye lisenser på norsk sokkel. Norge må også være en internasjonal pådriver for vern av arktiske områder fra petroleumsaktivitet.

Dessverre er det langt fra flertall på Stortinget for å stoppe oljeletingen. Det er illustrerende at nasjonalforsamlingen i fjor bevilget en lukrativ krisepakke til oljenæringen, med en prislapp for fellesskapet på 8 milliarder kroner. Regjeringen la fram en pakke som ble betydelig påplusset av Ap, Sp og Frp. Tallene viser at investeringene i oljesektoren i 2020 endte høyere enn i 2019. Politikerne logrer med andre ord fortsatt for oljenæringen.

Det skal ikke jeg gjøre, om jeg får din stemme til høsten. Jeg skal i stedet jobbe for at de som vil satse på fornybare løsninger lykkes. Venstre har politikken som legger til rette for det. Vi skal gjøre det lønnsomt å satse på fornybare næringer, og spille på lag med industrien for å øke bruken av nullutslippsteknologi som hydrogen, biogass og karbonfangst-, bruk- og lagring.

Oljen har tjent oss godt, og står for enorme inntekter til fellesskapet. Det har jeg respekt for, for som politikere flest, bruker jeg villig av oljepengene til alle gode formål. Men nå er det en ny tid. Heldigvis er oljenæringen dyktige på å omstille og utvikle seg. Teknologien og kompetansen i oljeindustrien vil bli viktig for å gjennomføre det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser. Men så lenge staten fortsetter å si ja til leting og fortsetter å ta risikoen, vil investeringene fortsatt styres inn i oljeaktivitet i stedet for i fornybare løsninger.

Vi har klart å holde oljeriggene unna Lofoten, Vesterålen og Senja siden 2011. Vi har klart å trekke iskanten lenger sør enn Stortingsflertallet egentlig ønsket. For å få til mer, trenger jeg din stemme til høstens valg. Jeg er klar.

Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Nordland og Venstre.