Guris tale til landsstyret: «Ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle»

Se Guri Melbys tale til Venstres landsstyre

Guri Melby startet Venstres landsstyremøte med en tydelig beskjed til partiet: – Et sterkt Venstre etter valget er avgjørende om vi fortsatt skal ha en klimapolitikk hvor vi ikke bare har et ambisiøst mål, men også en plan for hvordan vi skal komme ditt, gir næringslivet forutsigbarhet – samtidig som vi skaper en grønn vekst og fortsette å styrke kunnskapen og kompetanse i skolen og holder på ambisjonen om å skape verdens beste skole.

Venstres landsstyre er denne helgen samlet på Thon hotell Vettre i Asker. Med Venstres oppslutning og regjeringsdeltakelse har velgerne også fått mer Venstrepolitikk.

Vi har fått gjennomslag for Venstres viktigste saker. Vi har snudd trenden som har vart i mange tiår og begynt å kutte utslippene våre. Vi har satset på skolen, og nå gjennomfører 8 av 10 videregående opplæring og over 40 000 lærere har fått etter og videreutdanning. Vi har spilt på lag med næringslivet vårt, og hjulpet alle de som går på jobb hver dag for å gjøre samfunnet litt bedre, både lokalt og globalt, med å nå målene sine.

Valget står mellom en regjering med Venstre som vil skape en bedre fremtid for alle i landet vårt, og en regjering som vil skru klokka tilbake til sånn alt var før. Og er det én ting vi vet, så er det at vi kan ikke gjøre ting sånn som vi gjorde før. Klimaet tåler det ikke. Naturen vår tåler det ikke. Barna våre fortjener det ikke, talte Guri Melby til Venstres landsstyre .

Vi har tatt de rusavhengiges side, og sagt at de som har problemer skal møtes med hjelp, ikke straff. Vi er en aktiv deltaker i de internasjonale fellesskapene våre, som ikke mener at Norge har det bra nok alene, sa Melby til landsstyret.

Fra opposisjonen ser Melby ingen tendenser til en samlet politikk som løser hverken de store utfordringene eller de små hverdagsproblemene.

Jeg ser store ord og grønne løfter fra SV og MDG, men jeg ser samtidig at de partiene de vil samarbeide med, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, heller slår seg sammen med Frp for å reversere klima- og miljøseirene Venstre har vunnet, for å bygge ned myra, for å bremse omstillingen i næringslivet med planøkonomiske visjoner, for å gi oljebransjen skatteletter den absolutt ikke trenger. Det blir ikke grønn politikk i et energidepartement hvis Senterpartiet og Ola Borten Moe flytter inn som oljeminister, sa Melby.

Et annet område Senterpartiet og Arbeiderpartiet har slått seg sammen med Frp for å tviholde på gårsdagens politikk er å straffe rusavhengige, selv om vi vet det ikke fungerer til noe annet enn å gjøre vondt verre for noen av de som sliter mest i samfunnet vårt.

Også på skoleområdet er det et trist felles prosjekt statsministerkandidatene presenterer:

Jeg ser en opposisjon som endelig har greid å samle seg i skolepolitikken, men beklageligvis om noe så dumt som å senke ambisjonene. De er mot å stille krav til lærere, mot å heve statusen deres gjennom utdanning, mot å følge med på hvor godt skolen vår klarer å løfte alle elevene sine år for år.

Melby påpekte at det er dette årets valgkamp handler om.

– Valget står mellom en regjering med Venstre som vil skape en bedre fremtid for alle i landet vårt, og en regjering som vil skru klokka tilbake til sånn alt var før. Og er det én ting vi vet, så er det at vi kan ikke gjøre ting sånn som vi gjorde før. Klimaet tåler det ikke. Naturen vår tåler det ikke. Barna våre fortjener det ikke.

Kampen for kvalifiserte lærere fortsetter

Venstre har kjempet for at flere lærere skal få tilbud om etter – og videreutdanning og styrke kompetansen til læreren i klasserommet siden 2013.

  • For åtte år siden lanserte Ap en skoleplan med kompetansekrav som blant annet sa at “lærerne må kunne det faget de underviser i.” Det stemte de for i Stortinget i årene etterpå. Nå har Jonas gått bort fra kompetansekravene for lærere. Nå gjør han det til en valgkampsak å fjerne kompetansekravet til læreren som står i klasserom over hele landet og sørger for at barna våre vår det beste grunnlaget med seg videre i livet. Dette er et tiltak som haster for han å fjerne.
  • Med Venstre har over 40 000 lærer fått videreutdanning i ulike fag. Med oss har landets elever fått mer kvalifiserte lærere i klasserommet. Dette haster det for Støre å sette en stopper for. Det er bare trist nytt for landets barn og unge. Det sto ingenting i den planen om hvordan han vil følge opp tapt læring under pandemien eller hvordan han vil gjøre elevenes læring bedre.

Venstre vil fortsette å kjempe for mer kunnskap i skolen, ikke mindre. Norge trenger flere kvalifiserte lærere, men vi kan ikke nå målet gjennom å senke lista for hva som er en kvalifisert lærer. Vi må gjøre det gjennom å utdanne flere. Fordi barna våre fortjener ikke at vi senker ambisjonene for deres fremtid.

Det er tydelig at en regjering, uavhengig om det er Jonas eller Trygve som skal styre den, vil den ikke prioritere kunnskap like høyt som det Venstre har gjort de siste åtte årene. Det er ingen ting som tilsier at styrking av kunnskap og kompetanse vil stå sentralt i norsk skole med noen av dem bak rattet. Hvis opposisjonen vinner valget, vil det gå utover statusen til læreryrket, og dermed vil det også gå utover barna våre.

Rusreformen er avhengig av Venstre

Det er bare en regjering med Venstre som kunne laget en rusreform som tar utgangspunkt i mennesker og hva de har behov for, som ser bort fra moralisme og frykt, som bygger på kunnskap og medmenneskelighet.

Den dagen er da Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen på Aps landsmøte for å nekte rusavhengige et verdigere liv, for å velge bort de mest effektive virkemidlene for å hjelpe ungdom i en utsatt situasjon, det var den dagen jeg bestemte meg for at jeg skal aldri gi opp. Venstre skal aldri gi opp. Venstre skal gjennomføre rusreformen.

Guri Melbys tale til landstyret 20. juni 2021

Nå er Norge i full gang med å ta hverdagen tilbake. Folk er i ferd med å få friheten sin og tilbake.

Pandemien er ikke helt over – vi må regne med at det fortsatt vil være lokale utbrudd i deler av landet, og i andre deler av verden vil det fortsatt ta tid å rulle ut vaksineringen. Men nå går det i riktig retning, og det går fort.

Nå får vi igjen mulighet til å gjøre de vanlige tingene vi ikke helt har visst hvor viktige er, før de ble borte. De små tingene, som da jeg reiste hjem til Orkdal i pinsen og for første gang siden mars i fjor fikk en klem av en av barndomsvenninnene mine som er vaksinert.

Det var bare en klem. Den varte bare noen sekunder, men jeg tror jeg kommer til å huske akkurat den klemmen resten av livet. Fordi det er noe vi alle sammen virkelig har savnet.

For de fleste handler gjenåpningen om å begynne å gjøre ting man har savnet. Å møte venner og familie – og kunne gi dem en klem. Å ta en øl i sola etter jobb. Å reise på tur bare fordi man har lyst, og slippe å tenke på om det kan defineres som en nødvendig reise.

Alle vet jo at de beste reisene, de reisene vi har gode minner fra flere år etter at vi har kommet hjem, er de som er helt unødvendige.

Vi har levd med nærmest stengte grenser lenge nå. Det er noe av det som har vært verst med pandemien, at norske statsborgere som er bosatt i utlandet har følt seg uønsket i hjemlandet sitt. Stengte grenser er fjernt fra det samfunnet vi i Venstre ønsker oss. Noe av det viktigste vi må gjøre nå som samfunnet igjen skal åpne opp, er å sørge for at vi legger frykten og mistenksomheten mot mennesker som kommer til Norge fra utlandet bak oss.

At vi virkelig åpner oss igjen, ikke bare ved å slippe folk inn uten å sende dem på karantenehotell, men at vi åpner oss som mennesker og igjen slipper folk inn i livene våre, uten å være redde for smitte.

For oss som er her, handler gjenåpningen også om noe vi har savnet, noe vi gleder oss skikkelig til å komme i gang med.

Valgkamp.

Å møte velgere, å få snakke med folk som har utfordringer i hverdagen de trenger løsninger på og møte folk som har meninger om utviklingen av samfunnet vårt,

Nå skal vi fortelle folk hvordan Venstre vil gjøre hverdagen deres litt enklere, samfunnet litt bedre. Vi skal diskutere politikk i lunsjpausen og på middagen med gode venner.

Vi skal ta på oss en Venstre-button før vi tar bussen til jobben, for å vise alle at du er stolt av dette flotte laget. Vi skal klare det vi har klart to stortingsvalg på rad nå – vi skal over sperregrensa!

Dette har jeg gledet meg til. Og nå er vi i gang.

Jeg har sett bildene dere har lagt ut på Facebook, på Instagram og på Snapchat. Jeg ser dere er i gang. Over hele landet er Venstre-folk ute i gatene, med brosjyrer og antibac, fyller postkasser, prater med folk.

Det er så flott å se dere. Valgkamp er en fantastisk ting å være med på. Det er bærebjelken i demokratiet vårt, den viktigste dugnaden vi deltar i.

Og igjen spiller vi en avgjørende rolle i valgkampen.

Om Venstre kommer over sperregrensa, avgjør om vi fortsatt skal ha en klimapolitikk hvor vi ikke bare har et ambisiøst mål, men også en plan for hvordan vi skal komme ditt, samtidig som vi skaper en grønn vekst.

Det avgjør om norsk næringsliv fortsatt kan stole på forutsigbarheten EØS-avtalen gir, eller om de rødgrønne skal ta oss inn i endeløse forhandlinger med EU for å lande en dårligere avtale.

Det avgjør om vi skal fortsette å styrke kunnskapen og kompetanse i skolen og holder på ambisjonen om å skape verdens beste skole, eller om vi skal senke ambisjonsnivået fordi det gjør jobben med å skaffe nok lærere enklere – slik Jonas vil.

Valg betyr noe. Det betyr mye om Venstre kommer over eller under sperregrensa. Selv om vi alltid skulle ønske at vi lå bedre an på målingene, må vi huske at vi vet hvordan vi skal klare dette. Vi vet hva som skal til.

Det er ikke enkelt. Det krever hardt arbeid, det krever sene kvelder og lange dager. Det krever en enorm laginnsats, men det er vi heldigvis best på.

Det er sjelden det er så tydelig som det er foran årets valg, hvor stor forskjell det er på alternativene folk har å velge mellom.

På den ene siden har vi en regjering med Venstre: Vi har snudd trenden som har vart i mange tiår og begynt å kutte utslippene våre. Vi har satset på skolen, og nå gjennomfører 8 av 10 videregående opplæring og over 40 000 lærere har fått etter og videreutdanning. Vi har spilt på lag med næringslivet vårt, og hjulpet alle de som går på jobb hver dag for å gjøre samfunnet litt bedre, både lokalt og globalt, med å nå målene sine.

Vi har tatt de rusavhengiges side, og sagt at de som har problemer skal møtes med hjelp, ikke straff.

Vi er en aktiv deltaker i de internasjonale fellesskapene våre, som ikke mener at Norge har det bra nok alene.

Dette skjer når Venstre politikk blir prioritert. Dette skjer i en regjering jeg er villig til å kjempe for.

For på den andre siden – hva har de der? Jeg ser i hvert fall ingen tendenser til en samlet politikk som løser hverken de store utfordringene eller de små hverdagsproblemene.

Jeg ser store ord og grønne løfter fra SV og MDG, men jeg ser samtidig at de partiene de vil samarbeide med, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, heller slår seg sammen med Frp for å reversere klima- og miljøseirene Venstre har vunnet, for å bygge ned myra,

for å bremse omstillingen i næringslivet med planøkonomiske visjoner, for å gi oljebransjen skatteletter den absolutt ikke trenger. Jeg ser statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum snakke ned byene og skape konflikter mellom by og land.

Det blir ikke grønn politikk i et energidepartement hvis Senterpartiet og Ola Borten Moe flytter inn som oljeminister.

Et annet område Senterpartiet og Arbeiderpartiet har slått seg sammen med Frp for å tviholde på gårsdagens politikk er å straffe rusavhengige, selv om vi vet det ikke fungerer til noe annet enn å gjøre vondt verre for noen av de som sliter mest i samfunnet vårt.

Jeg ser en opposisjon som endelig har greid å samle seg i skolepolitikken, men beklageligvis om noe så dumt som å senke ambisjonene. De er mot å stille krav til lærere, mot å heve statusen deres gjennom utdanning, mot å følge med på hvor godt skolen vår klarer å løfte alle elevene sine år for år.

Kjære landsstyre,

Vi ser hver eneste dag at det eneste regjeringsalternativet som vil fortsette å kutte utslipp for å løse klimakrisen, som satser på skolen, for å gi alle barn like muligheter i livet, som heier på jobbskaperne som gir oss grønn vekst, velferd og bærekraft, er dagens regjering med et sterkt Venstre.

Det er det årets valgkamp handler om. Valget står mellom en regjering med Venstre som vil skape en bedre fremtid for alle i landet vårt, og en regjering som vil skru klokka tilbake til sånn alt var før.

Og er det én ting vi vet, så er det at vi kan ikke gjøre ting sånn som vi gjorde før. Klimaet tåler det ikke. Naturen vår tåler det ikke. Barna våre fortjener det ikke.

For noen uker siden, kom det internasjonale energibyrået med en ny rapport. Den er lang, tung og solid. Kort oppsummert, viser rapporten at det vi vedtok på landsmøtet vårt, var helt rett. Vi må slutte å lete etter mer olje.

Er det noen av dere som tror en regjering dominert av Ap og Sp vil ta den rapporten på alvor?

Det tror ikke jeg. Hvis opposisjonen vinner valget har MDG alt nå plassert seg på gangen uten påvirkning, og får Senterpartiet oppfylt drømmen om å holde SV ute av regjeringskontorene, vil det ikke være et eneste parti i regjering til å tale naturens og klimaets sak. De vil kunne gå til Stortinget med en fullstendig grå politikk, og få all hjelpen de trenger fra Frp til å gjøre den enda gråere.

Det er bare en måte å unngå at det skjer, og det er at Venstre vinner valget, så vi kan fortsette å kutte utslipp og ta bedre vare på naturen vår.

Vi vet hva som skal til. Vi har vunnet kampen for fisken, naturen og folket i Lofoten, Vesterålen og Senja, for iskanten, og for Mørebanken, Jan Mayen og Skagerak. Nå er tiden inne for at Norge slutter helt med å lete etter mer olje, og i stedet bruker kunnskapen vår og de dyktige folkene våre til å utvikle fornybar energi og ny teknologi for en grønnere fremtid.

Hver eneste stemme på Venstre, er en stemme som gjør det mer sannsynlig at vi vinner den kampen. Om du er opptatt av klima og miljø, og setter resultater foran støy, er Venstre utvilsomt det beste alternativet for deg.

Jonas Gahr Støre lanserte nettopp sin 100 dagers plan for hvordan Ap vil styre Norge.

Å se den planen var som å våkne opp for åtte år siden, med den samme gamle Ap-politikk som ikke kutter klimautslipp, som ikke får folk i jobb, og som ikke engang nevner natur og miljø. Dette gir ikke bare flashback til 2013 og hvorfor det var viktig å få til et skille.

For det er som i filmen Groundhog Day med Bill Murray, som gjenopplever den samme dagen om og om igjen, bare at her er det grå Ap-politikk som gjentas og gjentas. Dagen etter utsatte Støre planen og innrømmet at de ikke ville greie å gjennomføre den på hundre dager. Det synes jeg er helt greit, de må gjerne utsette den fire år til spør du meg.

En ting som er annerledes fra 2013 er at Ap går bort fra kompetansekravene for lærere.

For åtte år siden lanserte Ap en skoleplan med kompetansekrav som blant annet sa at “lærerne må kunne det faget de underviser i.” Det stemte de for i Stortinget i årene etterpå. Nå har Støre snudd. Det er synd for elevene.

I løpet av 6 år har nå over 40 000 lærere fått videreutdanning i ulike fag. Nå garanterer altså Støre at noe av det første han skal gjøre hvis han vinner valget er å fjerne et tiltak som gjør at elevene lærer mer, det haster for Støre. Han sa ikke noe om tapt læring under pandemien eller hvordan han vil gjøre elevenes læring bedre. Statsministerkandidatene Støre og Vedum er enige i mye, også i denne saken dessverre.

Hadde vi holdt på Aps tempo på etter – og videreutdanning fra 2013 hadde vi ikke vært i nærheten av dagens resultat som gitt flere titalls tusen lærere etter – og videreutdanning. Denne satsingen gjør mange dyktige lærere enda bedre, og gjør at elevene kan lære enda mer. I år satser vi 1,6 milliarder for å fortsatt gi lærere og skoleledere tilbud om videreutdanning.

Vi må ha mer kunnskap i skolen, ikke mindre. Vi trenger flere kvalifiserte lærere.

Men vi kan ikke nå målet gjennom å senke lista for hva som er en kvalifisert lærer. Vi må gjøre det gjennom å utdanne flere.

Jeg er så heldig at jeg får besøke skoler hele tiden. Det siste året har det selvfølgelig vært mye digitalt, men nå er vi gang med ordentlige besøk igjen. Og det er imponerende å se hva dedikerte lærere og skoleledere får til for de ungdommene som trenger det mest.

Som på Kuben Yrkesarena, som jeg besøkte denne uken. Der er det mange elever med minoritetsbakgrunn som ikke har fått lærlingeplass. Når de likevel klarer å kvalifisere seg for fagbrev, så er det fordi de får et bedre tilbud med VG3 på skolen. Fordi skolen de går på er rustet til å hjelpe dem til å ta utdannelsen de drømmer om, og skape seg det livet de ønsker seg. Dette er tilbud som bidrar til at flere unge kan fullføre videregående opplæring – akkurat slik vi har foreslått i fullføringsreformen.

Kjære landsstyre,

Nå skal jeg gi dere et tall – et tall som jeg selv ikke hadde trodd at vi skulle nå for ti år siden da jeg jobbet som rådgiver i kunnskapsdepartementet, men som nå er en realitet. Tallet er 79,6. Tilnærmet 8 av 10 elever og lærlinger fullfører nå studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år. Dette er skikkelig gode nyheter. Dette betyr at flere unge får større frihet og flere muligheter i livet.

For ti år siden var tallet på ca 70 prosent, og det hadde stått tilnærma stille siden 1994. Vi har tatt et langt skritt fremover, men vi er ikke i mål. Vi har styrket yrkesfag – siden det er der frafall er størst.

Vi har økt lærlingetilskuddet, fått flere til å søke seg til yrkesfag og nå må vi fortsette å jobbe med at det både skal bli bedre og at flere skal gjennomføre.

Venstre vil fortsette arbeidet med å få flere til å fullføre videregående opplæring. Vårt mål er at innen 2030, skal minst ni av ti som begynner i videregående skole, fullføre innen 5 (6) år.

Tidlig innsats er det aller viktigste for å gi alle like muligheter i livet. Av alle velferdstilbudene vi har i Norge, er det barnehagen som har størst betydning i menneskers liv.

Både for barna, som får mulighet til å lære språk, utvikle sosiale ferdigheter og blir tatt vare på av trygge voksne, og for foreldrene, som får mulighet til å fortsette karrieren sin og hjelp til å få hverdagen til å gå opp.

Derfor vil Venstre garantere at alle barn skal få barnehageplass med en gang foreldrepermisjonen er over.

Vi har tillit til at ungdom kan ta gode valg for sin egen framtid. Derfor vil vi gi alle elever rett til å velge selv hvilken skole de vil gå på.

Vi vil gi studentene større muligheter til å studere på heltid. Derfor vil vi øke studielånet, så flere kan ta høyere utdannelse uavhengig av økonomien til foreldrene deres.

Er det noen som tror at en regjering dominert av Sp og Ap vil prioritere kunnskap like høyt som det Venstre har gjort de siste åtte årene? Er det noen som tror vi ville fått det utdanningsløftet for lærerne som er gjennomført de siste årene, med Jonas og Trygve bak rattet?

Det tror ikke jeg. Hvis opposisjonen vinner valget, vil det gå utover statusen til læreryrket, og dermed vil det også gå utover barna våre.

Det er bare en måte å unngå at det skjer. Det er at Venstre vinner valget.

Kjære landsstyre,

Vi vet også at næringslivet er den viktigste driveren i det grønne skiftet som hele verden skal gjennom. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med omstillingen, og næringslivet er godt i gang.

Næringslivet vet hvordan markeder utvikler seg, og posisjonerer seg for å skape verdier på nye områder og forretningsmuligheter. Det er det som skaper det grønne skiftet.

Og selv om vi først og fremst heier på de som skaper disse verdiene så skal vi ta litt av æren for at næringslivet er godt i gang: Vi har forenklet regelverk og kuttet i skjemaveldet,

vi har satset massivt på forskning og innovasjon som nå går fra tegnebrettet til nye grønne arbeidsplasser. Men det viktigste er det at bedriftene vil være en del av løsningen på vår tids største problem selv.

De satser på nye grønne løsninger fordi de vil bidra til å skape et bedre samfunn, og fordi de mener at de har de beste løsningene som samtidig vil skape verdier og arbeidsplasser.

De trenger ikke at staten skal inn å lage nye selskaper – som kun blir konkurrenter til private initiativ. De vil ha gode rammevilkår for å drive frem ideer, de vil ha starthjelp for å komme i gang og de vil ha forutsigbarhet slik at de satser riktig. Det har Venstre som et grønt næringsparti gitt dem.

På Venstres initiativ fikk vi verdens første elektriske ferje i 2015 – «Ampere». Venstre har i regjeringen og på Stortinget fulgt opp med støtte til maritim teknologiutvikling. Som et grønt næringsparti har vi tro på mulighetene som ligger i kombinasjonen av myndigheter som stiller krav og et næringsliv som skaper verdier.

Hordaland og Vestland fylkeskommune – der Venstre har vært ved roret – har gått i front for å stille tøffe klimakrav til nye ferjer og hurtigbåter. Det har gitt nye, førsteklasses fartøy for folk som bruker de, store klimakutt og et nytt grønt næringseventyr på Vestlandet.

Venstres initiativ gjorde at Vestland i 2019 lyste ut verdens første anbud på fossilfrie hurtigbåter, drevet på strøm eller hydrogen, langs kysten av Vestlandet.

Etter det har Venstre i regjering fulgt opp med økonomisk støtte for å gjøre dette mulig – og næringslivet på Vestlandet er i ferd med å bli best i verden på utslippsfrie båter og maritim batteriteknologi.

Siden «Ampere» ble sjøsatt i 2015, har vi kommet opp til 200 norske bedrifter som eksporterer kunnskap og teknologi til hele verden. De bedriftene bygger nye grønne arbeidsplasser i Norge. Det krever et grønt næringsparti. Venstre er partiet som klart ser at klima, miljø og arbeidsplasser bygger vår felles framtid.

Et annet grønt næringsprosjekt hvor Venstre har stått i spissen, er den nye industrien som oppstår rundt karbonfangst, transport og lagring.

Når Vestland Venstres Børge Haugetun og Oscar Eide kom med ideen om å produsere utslippsfritt hydrogen av naturgass med fangst og lagring av klimagasser, var Venstre der. Northern Lights prosjektet ble født og vi er i dag i gang med å utvikle verdens største lagringsplass for CO2 i Nordsjøen, samtidig som vi legger til rette for hydrogenproduksjon.

Vi løser klimaproblemer og skaper løsninger som kan hjelpe industrien – ikke bare i Norge, men globalt – å omstille seg og kutte utslipp.

Sammen med Sveinung besøkte jeg Northern Lights sist uke ute i Øygarden. Jeg er dypt imponert over hva de får til og hvordan prosjektet med karbonfangst, transport og lagring nå er i ferd med å realisere seg. Jeg er så stolt av den jobben som startet med Venstre i Vestland, og som nå er grunnlaget for et nytt norsk industrieventyr.

Jeg er stolt av hvilken historie vi er med å skrive som grønt næringsparti. Venstre er partiet som klart ser at klima, miljø og arbeidsplasser bygger vår felles framtid.

Denne måten å drive politikk på, gir resultater.

Næringslivet vårt er nemlig best når det får lov til å bestemme selv hva det skal drive med – ikke møter statlige direktiver om hva de skal utvikle, eller at de nye ideene og forretningsmulighetene skal møtes med statlige konkurrenter.

Er det noen som tror at en ny regjering, med SV og Rødt i maktposisjon, vil gi næringslivet frihet til å utvikle seg sånn de mener selv er best? At en sånn regjering vil ha tillit til at bedrifter tar samfunnsansvar uten politisk innblanding? At de vil skape forutsigbarhet rundt EØS-avtale for norsk næringsliv?

Jeg tror ikke det. Og jeg tror det vil fungere dårlig. Norsk næringsliv trenger kreativitet, innovasjon og engasjement.

Det trenger ikke flere skjemaer, politisk overstyring, statlige konkurrenter og detaljregulering.

Det er bare en måte å være sikker på at suksessen i næringslivet vårt kan fortsette de neste fire årene. Det er at Venstre vinner valget – slik at vi får en grønn næringslivspolitikk.

Kjære landsstyre,

Venstre har vunnet mange og viktige kamper de siste åtte årene. Når vi nå går til valg igjen, kan vi gjøre det med selvtillit og hevet hode. Vi har fått til mye mer enn det størrelsen vår skulle tilsi. Vi har gjort Norge bedre. Vi har gitt folk mer frihet og større muligheter enn de ellers ville hatt.

Men dessverre har vi også tapt viktige saker. Det mest smertefulle nederlaget, er helt klart rusreformen.

Det smerter ikke, som en del kommentatorer ser ut til å tro, fordi vi hadde lagt så mye prestisje i det. Det smerter ikke fordi det er så mange i Venstre som har jobbet så hardt for det i så mange år.

Nei, det smerter fordi vi ikke får gjort nok for menneskene som aller mest kunne trengt samfunnets hjelp og støtte til å komme seg ut av problemene sine.

Det smertet å være med på markeringen for rusreformen foran Stortinget, og møte ungdom fra Forandringsfabrikken som gråt da Arild Knutsen snakket om hvordan samfunnet vårt møter ungdom med rusproblemer.

Det smerter fordi vi hadde en historisk mulighet til å gjennomføre en reform som virkelig hadde betydd noe i folks liv. Som ville gjort hverdagen mindre farlig for både rusavhengige og ungdom som står i fare for å utvikle et rusproblem.

Alle som har brukt litt tid på å sette seg inn i norsk ruspolitikk, vet at vi trenger en radikal endring. Nylig fikk vi vite at overdosedødsfallene i Norge i 2020, var de høyeste siden 2001.

Folkehelseinstituttet mener at årsaken til økningen er en kombinasjon av sterkere heroin og koronarestriksjoner i hjelpeapparatet, men når over 300 mennesker dør av overdose i løpet av et år, så er det ikke det eneste eller det største problemet at det var 50 flere enn året før.

Problemet er at politikken vi fører gjør at hundrevis av mennesker dør hvert år. Problemet er at de store partiene i opposisjonen ikke vil endre politikken, selv om den har enorme negative konsekvenser for mennesker, for familier og for samfunnet. Vi har alle sett hvilken ruspolitikk som en regjering ledet av statsminister Vedum eller statsminister Støre vil føre. Det må de ikke få muligheten til.

Kjære landsstyre.

Det er bare en regjering med Venstre som kunne laget en rusreform som tar utgangspunkt i mennesker og hva de har behov for, som ser bort fra moralisme og frykt, som bygger på kunnskap og medmenneskelighet.

Den dagen er da Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen på Aps landsmøte for å nekte rusavhengige et verdigere liv, for å velge bort de mest effektive virkemidlene for å hjelpe ungdom i en utsatt situasjon, det var den dagen jeg bestemte meg for at jeg skal aldri gi opp.

Venstre skal aldri gi opp. Venstre skal gjennomføre rusreformen.

Vi skal aldri gi opp å kjempe for de som trenger oss mest. Vi skal aldri gi opp i kampen for en kunnskapsbasert politikk som tar forskningen på alvor. Vi skal aldri gi opp mennesker, samme hvor store problemer de har i livet.

Og det er en av de viktigste sakene vi skal gå til valg på i år: Vi skal gjennomføre en rusreform som gir hjelp, ikke straff.

Kjære landsstyre,

Venstre spiller en avgjørende rolle i norsk politikk. Vi har aldri gjort det enkelt for oss selv. Tvert imot har vi gått med åpne øyne inn i de mest krevende posisjonene og debattene vi kunne valgt.

Det har vi gjort fordi det er resultatene som teller. Fordi vi driver med politikk for å oppnå noe.

Det koster å ta ansvar. Det koster å ha innflytelse, å være i de rommene der beslutninger tas, å kunne påvirke dem i den retningen vi ønsker.

Det koster å ha makt, men det er også den eneste måten vi har for å skape et bedre samfunn med mer frihet og større muligheter for hvert enkelt menneske.

Derfor skal vi fortsette å søke makt til å gjennomføre valgløftene våre. Vi skal fortsette å ta ansvar for utviklingen i samfunnet.

Vi skal fortsette å samarbeide med partier som er uenige med oss om viktige saker, fordi det er den eneste måten vi kan få flertall for vår politikk.

Vi skal fortsette med det, fordi vi vet at det fungerer.

Kjære landsstyre.

I min verden går ting fremover. Vi er på vei ut av pandemien. Vi er på vei inn i en grønnere fremtid med lavere utslipp. På vei inn i en gullalder for norsk næringsliv, hvis vi klarer å utnytte de mulighetene det grønne skiftet gir oss. På vei til å nå målet om at ni av ti som begynner på videregående opplæring, skal fullføre, slik at flere får bruke det potensialet de har i seg.

Andre partier mener alt var bedre før. I Venstre vet vi at de tar feil. Det er derfor vi driver med politikk, for å sørge for at dagen i morgen alltid blir bedre enn dagen i går. For å løse de store utfordringene i samfunnet, og for å løse hverdagsproblemer for folk.

Det underlige er bare det, at om de partiene som går til valg på å reversere, på å avvikle og bygge ned det vi har bygget opp, de kan få rett.

Hvis Ap og Sp vinner valget, vil vi om fire år kunne se tilbake å si at jo, mye var faktisk bedre for fire år siden.

Det må vi prøve å unngå. Og det er bare en måte å unngå det på. Det er at Venstre vinner valget.

Vi kommer til å klare det. Vi skal skape en fremtid med frihet og muligheter for alle.

Det er derfor jeg gleder meg sånn til valgkampen, og det håper jeg alle dere gjør også.

Takk for meg.

Gleder meg til resten av helgen sammen med dere.

Venstres landsstyre med Guri i spissen
«Hvis Ap og Sp vinner valget, vil vi om fire år kunne se tilbake å si at jo, mye var faktisk bedre for fire år siden. Det må vi prøve å unngå. Og det er bare en måte å unngå det på. Det er at Venstre vinner valget. Vi kommer til å klare det. Vi skal skape en fremtid med frihet og muligheter for alle.» avsluttet Guri med i sin tale til landsstyret i Venstre, som hadde sitt første fysiske møte siden september 2020.