La elevene velge skole sjøl!

Illustrasjon: Venstre

Fritt skolevalg var det rådende systemet i 14 fylker fram til 2019, og i Akershus kom over 90% av elevene inn på sitt førstevalg. Og det store flertallet søkte seg til skolen som lå nærmest hjemmet. Men da var valget fritt.

Venstre og regjeringa ønsker alle elever skal ha fritt skolevalg. Vi desentraliserer makta fra voksne politikere og byråkrater til dem det gjelder, nemlig den enkelte elev.

Ap og Sp sitt nærskoleprinsipp er karakterbasert opptak, uten valgfrihet.

Leder i Nes Venstre og stortingskandidat i hele Viken, Ole Andreas Sørli-Sidselssønn, er kritisk til nærskoleprinsippet og å frata elever friheten til å velge skole sjøl.

Fra og med juli 2021 får søkere til videregående skoler i Viken 100 nærskolepoeng, i tillegg til sine ordinære karakterpoeng. Har du 3 i snitt fra ungdomsskolen, så konkurrerer du altså med 130 poeng når du søker deg til nærskolen din. Man kan gjerne søke andre skoler, men da kun med 30 poeng.

Her er hva nærskoleprinsippet betyr i praksis, for nesbuer:

En elev som bor i Skogbygda som ønsker å gå Teknologi- og industrifag har Eidsvoll vgs. som sin nærskole. Med kollektiv transport tar det fra 53 minutter til 1,5 timer å komme seg til skolen. Kommer man ikke inn på Eidsvoll, kan man søke Sørumsand vgs., som med buss og tog tar 1 time og 10 minutter. Ingen stor forskjell i reisetid, men du stiller altså 100 poeng dårligere etter å ha blitt avvist av nærskolen. Å komme inn på andrevalget ser plutselig dårlig ut.

Med fritt skolevalg så får ingen ekstrapoeng bare fordi foreldrene dine har valgt å bo her eller der.

Med fritt skolevalg så stiller en elev fra Skogbygda, som ønsker å gå Salg, service og reiseliv, likt med eleven fra Auli, gitt at de har samme karaktersnitt. Med nærskoleprinsippet så stiller søkeren fra Skogbygda 100 poeng sterkere på nærskolen Jessheim enn søkeren fra Auli. Med kollektivt tar det 1 time og 15 min fra Auli til Jessheim vgs. Men nærskolen til Auli er for dette studieprogrammet Bjørkelangen vgs., som det tar over 1,5 time å komme seg til med buss og bane.

Med fritt skolevalg så kan søkeren fra Auli som ønsker å gå frisørlinja søke seg til Lørenskog videregående, som ligger 1 time og 5 minutter unna med offentlig transport. Det samme kan skogbygdingen. Med nærskoleprinsippet så får den fra Skogbygda 100 ekstrapoeng på Lørenskog, mens ekstrapoeng for auliboeren er å finne på Bjørkelangen, som tar en ekstra halvtime å komme seg til.

Ap frykter A- og B-skoler hvis elevene får velge sjøl, uten å vise til at dette i særlig grad har skjedd de tiår fritt skolevalg var systemet man hadde. Deres løsning er heller å skape A- og B-elever. Forstå det den som kan.

Av Ole Andreas Sørli-Sidselssønn
Stortingskandidat og leder i Nes Venstre